Home / Chuyên mục thận hư

Chuyên mục thận hư

Hội chứng thận hư có nguy hiểm không

Hội chứng thận hư có nguy hiểm không

Hội chứng thận hư không được coi là một bệnh thận cụ thể, nhưng, đúng hơn, là một rối loạn xảy ra khi một bệnh thận khác – hoặc một bệnh hệ thống ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, như lupus hoặc tiểu đường – làm hỏng cầu thận, …

Read More »
Đặc điểm phù trong hội chứng thận hư

Giải thích cơ chế phù trong hội chứng thận hư

Có chế hình thành phù nề trong hội chứng thận hư từ lâu đã là vấn đề gây tranh cãi. Bài viết này sẽ giải thích rõ hơn về cơ chế phù trong hội chứng thận hư Giải thích cơ chế phù phù trong hội chứng thận hư Sự phát …

Read More »