Home / Liên hệ

Liên hệ

Viện những vấn đề phát triển – VietNam Institute of Development Studies.

Bản quyền 2005 thuộc Viện Những Vấn đề Phát Triển
Địa chỉ: 14 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: 04-9350984 ,  Fax: 04-9350984