Home / Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật web

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi muốn bạn biết cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin của bạn. Các tài sản trực tuyến khác của Mayo Clinic có thể có chính sách bảo mật riêng áp dụng cho các trang web đó. Bạn nên xem lại các chính sách quyền riêng tư liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web đó.

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của tất cả khách truy cập vào trang web https://vids.org.vn/. Chúng tôi nhận và lưu trữ thông tin bạn nhập trên trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và số điện thoại qua các comment trong bài viết.

Thông tin chúng tôi thu thập tự động: Khi bạn tương tác với các trang web của chúng tôi, một số thông tin nhất định về việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi sẽ được thu thập tự động. Thông tin này bao gồm thông tin về máy tính và kết nối. Ví dụ như Số liệu thống kê lượt xem trang, lưu lượng truy cập, địa chỉ IP, thiết bị sử dụng…

Các thông tin này được thu thập qua:Cookie, trình duyệt web, thiết bị của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập làm gì?

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho những thứ như:

  • Tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm người dùng của các trang web của chúng tôi
  • Điều hành, đánh giá và cải thiện kinh doanh của chúng tôi
  • Thực hiện các đơn đặt hàng và yêu cầu cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin
  • Xử lý trả lời và trao đổi
  • Theo dõi và xác nhận đơn hàng trực tuyến
  • Cung cấp hoặc cài đặt sản phẩm
  • Tiến hành nghiên cứu và phân tích

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Bảo vệ

Khi bạn truy cập vào trang web https://vids.org.vn/, chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi và hạn chế quyền truy cập vào nó. Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp bảo mật thông tin để bảo vệ các giao dịch trực tuyến của bạn với chúng tôi. Đó là:

Sử dụng công nghệ mã hóa, như Lớp cổng bảo mật (SSL), để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong quá trình vận chuyển dữ liệu. SSL bảo vệ thông tin bạn gửi qua trang web của chúng tôi, chẳng hạn như thông tin tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn.

Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng việc truyền điện tử qua internet không phải lúc nào cũng an toàn. Vì thế, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn tình bảo mật của bất cứ thông tin nào truyền đến chúng tôi và bạn buộc phải tự chịu rủi ro.

Cập nhật chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cần cập nhật chính sách bảo mật của mình khi thay đổi công nghệ và https://vids.org.vn/ phát triển. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách quyền riêng tư, chúng tôi sẽ đăng một thông điệp nổi bật trên trang web của chúng tôi để bạn dễ dàng nhìn thấy.

Quyền riêng tư của bạn

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba.

Nếu có bất cứ câu hỏi gì về quyền riêng tương, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email vids.org.vn@gmail.com