Home / Thông tin khoa học (page 2)

Thông tin khoa học

Ảnh hưởng của cuộc cách mạng 4.0 đến Việt Nam

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, ước tính sẽ có khoảng 86.000 lao động trong ngành dệt may sẽ bị sa thải do những thay đổi do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, đặc biệt là thay thế nhân lực bằng máy móc. Vậy cuộc …

Read More »

Sự tụt dốc kinh ngạc của nước Mỹ Mở tầm nhìn

Kinh ngạc với sự tụt dốc của nước Mỹ Tác giả: GIANG NGUYỄN (THEO BI) Mỹ là một trong những nước tiên phong thực hiên cuộc cách mạng công nghiệp nhưng đang nhanh chóng trở thành quốc gia “hậu công nghiệp” đầu tiên trên thế giới. Mức độ tụt dốc …

Read More »

Nợ công thế nào ? – NỢ CÔNG: ĐẠI VẤN ĐỀ

Nợ công thế nào ? – NỢ CÔNG: ĐẠI VẤN ĐỀ Tô Văn Trường Trong bề bộn những sự kiện chính trị, kinh tế-xã hội của nước ta, thì nợ công đang là một đại vấn đề. Quản lý nợ công không những chỉ liên quan đến lòng tin của …

Read More »