Home / Thông tin khoa học (page 2)

Thông tin khoa học

Ảnh hưởng của cuộc cách mạng 4.0 đến Việt Nam

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, ước tính sẽ có khoảng 86.000 lao động trong ngành dệt may sẽ bị sa thải do những thay đổi do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, đặc biệt là thay thế nhân lực bằng máy móc. Vậy cuộc …

Read More »