Home / Hội thảo khoa học / THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI THẢO KHOA HỌC “MỞ TUYẾN ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG BỘ SONG HÀNH XUYÊN ĐÔNG DƯƠNG”

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI THẢO KHOA HỌC “MỞ TUYẾN ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG BỘ SONG HÀNH XUYÊN ĐÔNG DƯƠNG”

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI THẢO KHOA HỌC “MỞ TUYẾN ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG BỘ SONG HÀNH XUYÊN ĐÔNG DƯƠNG”

Trên cơ sở nội dung “Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông” của Dự thảo Văn kiện Đại Hội XI của Đảng, căn cứ Văn thư số 5522/VP – ĐTMT ngày 29 tháng 7 năm 2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Văn thư số 5764/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 08 năm 2010 của Bộ Giao thông Vân tải về Đề xuất của Ông Mai Trọng Tuấn về việc “Mở tuyến Đường Sắt, Đường Bộ song hành xuyên Đông Dương”, Ban Chấp hành và Hội đồng Khoa học của Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Tp HCM HASCON họp ngày 25/09/2010 đã kết luận rằng Đề xuất của Ông Mai Trọng Tuấn là có cơ sở khoa học.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI THẢO KHOA HỌC “MỞ TUYẾN ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG BỘ SONG HÀNH XUYÊN ĐÔNG DƯƠNG”

Để có cơ hội lắng nghe ý kiến chỉ đạo của các Cơ quan Quản lý Nhà nước, ý kiến tham vấn của các Tổ chức Khoa học Công nghệ và Khoa học Quản lý, của các Nhà Khoa học về Đề xuất này, BCH Hội quyết định tổ chức Hội thảo Khoa học “Mở tuyến Đường Sắt, Đường Bộ song hành xuyên Đông Dương”, và đã gửi Thư mời tham dự Hội thảo tới các Vị: Lãnh đạo các Bộ liên quan, Đại diện của các Bộ liên quan tại Tp HCM; Lãnh đạo UBND Tp HCM và các Sở Ban Ngành liên quan; Đại diện các Hội, Hiệp Hội Khoa học trên địa bàn Tp HCM; Các Nhà khoa học, các Nhà quản lý, các Chuyên gia có liên quan; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Thành viên Hội đồng Khoa học của Hội Tư vấn HASCON; 17 Phóng viên các Báo, Đài Trung ương và Địa phương.

Ngày 27-11-2010 Hội Tư vấn Khoa học Công Nghệ và Quản lý Tp HCM HASCON đã tổ chức Hội thảo khoa học này, tại Hội trường của Công ty CP Bảo vệ Thực Vật An Giang, Nhà tài trợ chính của Hội thảo, số 172 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp HCM.

Sau lời phát biểu khai mạc của TS Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội HASCON, Tác giả Mai Trọng Tuấn trình bày Đề xuất về “Mở tuyến đường sắt, đường bộ song hành xuyên Đông Dương”, với nội dung cơ bản là: Xây dựng một tuyến đường bộ 6 làn xe và một tuyến đường sắt 2 chiều khổ 1,435m, từ Hà Nội, đến Hà Tĩnh, vượt Trường Sơn qua lãnh thổ Trung Hạ Lào, đi thẳng qua Campuchia, vào Việt Nam ở Lộc Ninh, và về thẳng Tp. Hồ Chí Minh, chiều dài toàn tuyến ít hơn khoảng 300km so với Quốc lộ 1A từ Hà Nội đến Tp. Hồ Chí Minh.

Hội thảo đã nghe Tham luận của 3 Vị: TS Lê Bá Khánh, Chủ nhiệm Bộ môn Cầu đường, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường ĐH BK TpHCM, Phó Chủ nhiệm Ban Tư vấn Xây dựng – Đô thị, Hội Tư vấn HASCON; Ông Trần Đức Thịnh, Chuyên gia Kinh Tế, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn HASCON; KS Vũ Đức Thắng, Chuyên gia Tư vấn Cầu đường Sắt, Nguyên Chuyên viên Vụ KHCN, Bộ GTVT, Nguyên Phó phòng Quản lý Giao thông, Sở GTVT Tp.HCM.

Phát biểu tham luận trực tiếp tại Hội thảo có các Vị: Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Công ty CP Bảo vệ Thực vật An Giang, Nhà tài trợ chính của Hội thảo; Ông Ngô Lực Tải. Nguyên Giám đốc Sở Giao thông Công chánh Tp HCM, Phó Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Biển Tp HCM; Ông Hà Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cầu Đường Cảng TpHCM; PGS TS Lê Thị Bích Thủy, Nguyên Chủ nhiệm Bô môn Cầu đường, Trường ĐH BK TpHCM; Ông Đặng Văn Nghiêm, Nguyên Lãnh đạo Ngành đường sắt; TS Lê Kinh Vĩnh, Nguyên Chuyên viên, Viện chiến lược Phát triển GTVT, Thành viên Hội Tư vấn HASCON; TS Trần Đình Lương, Chủ nhiêm Ban Tư vấn Xây dựng – Đô Thi Hội Tư vấn HASCON; Ông Chung Kiên, Nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động TBXH Tp.HCM, Nguyên Lãnh đạo biệt động người Hoa trong thời kỳ kháng chiến; TS Đinh Việt Hào. Nguyên Giám đốc Học viện BCVT Việt Nam, Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học BCVT TpHCM, Thành viên Hội đồng Khoa học Công nghệ Hội Tư vấn HASCON; TS LS Nguyễn Đăng Liêm, Hiệu trưởng trường Đại học Gia Định; Ông Lê Trọng Sành, Nguyên Trưởng phòng Quản lý bay, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Cuối cùng, Chủ tịch Hội Tư vấn HASCON, TS Nguyễn Bách Phúc đã tổng kết Hội thảo và đề nghị Hội thảo thông qua Kết luận của Hội thảo, với nội dung như sau:

1) Hội thảo nhất trí đánh giá: Đề xuất “Mở tuyến Đường Sắt, Đường Bộ song hành xuyên Đông Dương” là có căn cứ khoa học, có nhiều lợi thế về kinh tế, chính trị, xã hội, mang tầm chiến lược trong bối cảnh Hội nhập và Toàn cấu hoá của Việt Nam, của các nước Đông Dương và của các nước Đông Nam Á, đáp ứng mục tiêu trước mắt và lâu dài về đối phó với biến đổi khí hậu.

2) Nhằm đi sâu nghiên cứu làm rõ giá trị khoa học, giá trị kinh tế, nhất là tính khả thi của Đề xuất, Hội thảo cho rằng cần có sự đóng góp ý kiến sâu rộng của các Tổ chức Khoa học Công nghệ và Quản lý, của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu chuyên ngành GTVT, các Chuyên gia Khoa học công nghệ, Quản lý kinh tế, Quản lý nhà nước. Từ đó có thể đề xuất với các cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước quyết định xây dựng thành Dự án đầu tư trọng điểm của nhà nước. Vì thế Hội thảo đề nghị Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý HASCON thành lập Tổ Tư vấn kinh tề – kỹ thuật về đề tài “Mở tuyến Đường Sắt, Đường Bộ song hành xuyên Đông Dương”.

3) Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý HASCON chính thức kiến nghị các cấp Chính quyền Nhà nước và Chính quyền Tp HCM xem xét hỗ trợ kinh phí cho Tổ Tư vấn hoạt động.

Toàn thể Hội thảo đã nhất trí thông qua Kết luận này.
Ngày cập nhật: 12/12/010

About TS. Vũ Duy Phú

TS. Vũ Duy Phú Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Viện, Sáng lập và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Diễn đàn Lý luận Phát triển

Check Also

Những lý do tại sao phải phát triển bền vững

Các nhà lãnh đạo thế giới đã hứa sẽ chấm dứt nghèo đói, giảm bất …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *