Home / Hội thảo khoa học / Tác động của toàn cầu hóa đến Việt Nam thể hiện như thế nào

Tác động của toàn cầu hóa đến Việt Nam thể hiện như thế nào

Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu nếu một quốc gia muốn phát triển lực lượng sản xuất mạnh mẽ vừa hợp tác vừa cạnh tranh. Sẽ không có một quốc gia nào có thể phát triển được bình thường nếu đứng ngoài xu thế toàn cầu hóa này. Vậy tác động của toàn cầu hóa đến Việt Nam thể hiện như thế nào

Toàn cầu hóa là gì

Toàn cầu hóa là từ dùng để mô tả sự phụ thuộc ngày càng tăng của các nền kinh tế, văn hóa và dân số thế giới, do thương mại hàng hóa và dịch vụ xuyên biên giới, công nghệ và dòng chảy đầu tư, con người và thông tin mang lại.

Toàn cầu hóa là gì
Toàn cầu hóa là gì

Các tác động rộng lớn của toàn cầu hóa là phức tạp và mang tính chính trị. Cũng như những tiến bộ công nghệ lớn, toàn cầu hóa mang lại lợi ích cho toàn xã hội, đồng thời gây hại cho một số nhóm nhất định. Hiểu các chi phí và lợi ích tương đối có thể mở đường cho việc giảm bớt các vấn đề trong khi duy trì mức chi trả rộng hơn.

Tác động của toàn cầu hóa đến Việt Nam

Tác động đến nền kinh tế

Trong quá trình đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã thực hiện chính sách mở cửa để tích cực hội nhập trong khu vực và thế giới, trên tinh thần kết bạn với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế. Do đó, mọi thay đổi trong nền kinh tế thế giới, tích cực và tiêu cực, tất cả đều có những tác động nhất định đến xã hội Việt Nam.

Những thay đổi trong nền kinh tế thế giới cũng ảnh hưởng đến các mối quan hệ giai cấp, tư tưởng và văn hóa ở Việt Nam thông qua các cách trực tiếp và gián tiếp.

Tác động của toàn cầu hóa đến Việt Nam trực tiếp: Cùng với sự thâm nhập của nền kinh tế thế giới, các hệ tư tưởng và văn hóa phi Marxist từ các quốc gia khác nhau vào Việt Nam đã tác động trực tiếp đến đất nước, quan hệ xã hội, tư tưởng và văn hóa.

Tác động gián tiếp: Nền kinh tế thế giới ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam ảnh hưởng đến quan hệ xã hội, tư tưởng và văn hóa trong nước.

Đã có những thay đổi mạnh mẽ trong các mối quan hệ giai cấp ở Việt Nam kể từ khi chúng ta thực hiện chính sách mở cửa để thúc đẩy hội nhập quốc tế, phát triển nền kinh tế đa ngành và thu hút đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, sự phân cực giữa người giàu và người nghèo và khoảng cách về thu nhập và mức sống ngày càng gia tăng và được nhìn thấy ở mọi khía cạnh giữa nông thôn và thành thị, đồng bằng và miền núi, công nhân và nông dân, giữa người lao động trong và ngoài nước – doanh nghiệp thuộc sở hữu, giữa người lao động tại doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, và giữa người sử dụng lao động doanh nghiệp và người lao động.

Để hình dung được sự tác động của toàn cầu hóa đến Việt Nam có thể dựa vào một khảo sát về mức sống từ năm 1992 đến 2002 do Tổng cục Thống kê (GSO) thực hiện, thu nhập bình quân đầu người của nhóm nghèo nhất đã tăng chậm, tăng khoảng 49,1% trong giai đoạn 2001-2002 so với giai đoạn 1992-1993. Trong khi đó, trong cùng thời gian này, thu nhập của nhóm người giàu nhất tăng 223,5%.

Ở mỗi địa phương, khoảng cách giàu nghèo thậm chí còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Sự khác biệt này được quy cho nhiều nguyên nhân, cả chính đáng và không chính đáng nhưng cuối cùng nó là tác động không thể thiếu của toàn cầu hóa kinh tế.

Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến Việt Nam
Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến Việt Nam

Tác động đến hệ tư tưởng và văn hóa

Toàn cầu hóa, đặc biệt là toàn cầu hóa kinh tế, có những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến hệ tư tưởng và văn hóa ở Việt Nam.

Về tác động tích cực, nhờ các trao đổi quốc tế mở rộng, người dân Việt Nam đã hiểu rõ hơn về chủ nghĩa tư bản, bao gồm các mặt tích cực và mâu thuẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, chủ nghĩa thực dụng đã nảy sinh từ nhiều người do tác động của toàn cầu hóa kinh tế và sự phát triển của nền kinh tế thị trường.

Trao đổi quốc tế rộng rãi dựa trên sự phát triển kinh tế toàn cầu cũng có tác động lớn đến lĩnh vực văn hóa. Để khôi phục và phát triển các giá trị văn hóa, nhiều khu phố cổ, làng nghề với những ngôi nhà chung và văn hóa của các dân tộc thiểu số bản địa đã được bảo tồn và phát triển.

Toàn cầu hóa cũng có tác động tiêu cực đến văn hóa Việt Nam khi một bộ phận thanh niên có nguy cơ bỏ qua các giá trị văn hóa truyền thống. Ngoài ra, một số giá trị văn hóa truyền thống đã không được bảo tồn và thậm chí được trao đổi để kiếm lợi nhuận trong khi các giá trị tinh thần đã bị biến dạng hoặc chìm vào quên lãng.

Nhiều gia đình đã không còn hạnh phúc vì xóa bỏ truyền thống gia đình tốt đẹp và quan niệm sống thực dụng. Nhìn chung, ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến Việt Nam là rất lớn và sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới. Đây là những tác động không thể tránh khỏi trong quá trình lịch sử của loài người trước khi chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thực sự có thể được thay đổi.

About TS. Vũ Duy Phú

TS. Vũ Duy Phú Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Viện, Sáng lập và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Diễn đàn Lý luận Phát triển

Check Also

Những lý do tại sao phải phát triển bền vững

Các nhà lãnh đạo thế giới đã hứa sẽ chấm dứt nghèo đói, giảm bất …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *