Home / Nghiên cứu khoa học (page 2)

Nghiên cứu khoa học

Nhân sự theo ngũ kết “Vần Ê”

Trong bất kỳ thể chế chính trị nào, người nắm quyền (từ thấp đến cao) đều giữ vai trò trọng yếu, mang tính quyết định. Bác Hồ đã nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt …

Read More »