Home / Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học

Những lý do tại sao phải phát triển bền vững

Các nhà lãnh đạo thế giới đã hứa sẽ chấm dứt nghèo đói, giảm bất bình đẳng và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu vào năm 2030 như là một phần của các mục tiêu Phát triển bền vững. Báo cáo mới nhất từ Liên Hợp Quốc cung …

Read More »