TRANG CHỦ
  Liên hệ  | Tìm kiếm  | Sơ đồ Website  | English    
Chủ nhật, ngày 26/2/2017  
   Giới thiệu Viện
   Tin tức, hoạt động
   Hội thảo khoa học
   Nghiên cứu khoa học
   Thông tin Khoa học
   Đề tài, Dự án
   Diễn đàn trao đổi
   Diễn đàn Lý luận phát triển
   Chung quanh chủ đề OBAMA
   Văn nghệ giải trí
WEBSITE KHÁC

Online:
59

Số lượt truy cập:
3877870
Đề án tham gia Ngày sáng tạo Việt Nam 2009

                       Ngày Sáng Tạo Việt Nam 2008

Nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng

                                   ĐƠN XIN THAM GIA

                                   (Viết theo mẫu của VN Innovation Day )

I-                  CHI TIẾT ĐỀ ÁN

1-      Tên Đề án: “ Đưa trình độ quản lý hành chính nhà nước của phường Tứ Liên lên một đẳng cấp mới”

 

2-      Địa điểm thực hiện đế án:   Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội

3-      Địa điểm liên hệ của cơ quan / tổ chức tác giả đề án:

Tên cơ quan/tổ chức: Viện Những Vấn đề Phát triển- VIDS

Địa chỉ: Số 14, Phố Lê Phụng Hiểu, Hà Nội

Điện thoại: (04) 39 348 943;    Fax: (o4) 39 348 943: Email: vidsster@gmail.com

Website: http:// www.vids.org.vn

Tên người chịu trách nhiệm chính về đề án: Vũ Duy Phú

Chức vụ: Phó viện trưởng Viện VIDS

Điện thoại : (04) 37 183 315; Mobil: 098 365 6976; Email: vuduyphu36@yahoo.com Hoăc  Mobil: 0913564890; 

 

4-      Cơ quan thực hiện: (Mô tả ngắn gọn theo mẫu)

a)      Tổ chức: Viện Những Vấn đề Phát triển, được thành lập từ năm 2004. Người sáng lập: TS Vũ Duy Phú , Chủ tịch Hội đồng Viện: GS.Viện sỹ Đặng Hữu, Viện trưởng: TS Nguyễn Quang Thắng, Các Viện Phó: TS Vũ Duy Phú, và PGS.TS Vũ Quyết Thắng . Hội đồng Viện gồm 16  chuyên gia các ngành: Quản lý hành chính nhà nước; Xã hội dân sự; Xây dựng thể chế chính trị; Xây dựng Đảng; Tài nguyên, môi trường; Giáo dục – Đào tạo; Kinh tế, kế hoạch; Văn hoá – xã hội; Điện tử - Tin học; Kinh té tri thức  , và các cán bộ chủ chốt: KS Đinh Phương Mai, Thạc sỹ Bùi Thuý Nhi, Thạc sỹ Trần Chí Đức. . . . với  3 biên chế Văn phòng hành chính, những người thực hiện khác : được tập hợp theo Nhóm nhiệm vụ, đề tài, đề án. 

b)      Chức năng tổng quát: Là một tổ chức nghiên cứu, phát triển và làm dịch vụ khoa học công nghệ phi lợi nhuận, trực thuộc Liên hiệp các Hội KH và KT VN, Viện tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ KH và CN trong lĩnh vực khoa học phát triển , tiến hành nghiên cưu và tư vấn độc lập góp phần phát triển KHCN, kinh tế , xã hội theo mục tiêu phát triển bền vững, trong phạm vi toàn quốc hoặc theo ngành, địa phương, lãnh thổ. Với chức năng như một tổ chức tư vấn trí tuệ (think tank) liên ngành, triết lý hoạt động của Viện dựa chủ yếu trên cách tiếp cận mới: tư duy toàn cầu, tổng thể, nhưng hành động cụ thể, thực tiễn; tôn trọng hợp tác, sự tham dự cộng đồng, nhằm thực hiện quá trình phát triển bền vững dựa trên tri thức trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh toàn cầu hoá.

 

c)      Ngân sách: Từ kinh phí các đề tài nghiên cứu, các Dự án, những dịch vụ kỹ thuật và hợp tác quốc tế, xuất bản sách, cung cấp tư liệu. . .

 

d)      Một vài đề tài, dự án đã thực hiện: DA:Nghiên cứu quy hoạch khu công nghệ cao Tp Hồ Chí Minh (pha 2) (kinh phí NSNN); DA: Tư vấn xây dựng Quy hoạch phát triển KH và CN  Vũng Tầu (tiền NS tỉnh); Đề tài: Nghiên cứu về kinh tế tri thức ở Việt Nam ( tiền NSNN); ĐT: N/C  Đánh giá ban đầu về Xã hội Dân sự ở Việt Nam  (Kinh phí do CIVICUS cấp); DA: N/C chuyên sâu tư vấn về cải cách giáo dục – đào tạo của VN (Tiền LHH cấp); DA: Quy tắc định hướng cộng đồng giải quyết sung đột môi trường do tác động bởi các bãi rác ở Việt Nam (Hợp tác Việt Nam - Thuỵ Điển); Đề tài: Trách nhiệm xã hội và môi trường của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Hợp tác Việt nam - Cộng hoà Ý); Viết sách: “Xã hội Dân sự - Một số vấn đề chọn lọc” (WB tài trợ); Đề án: Giải quyết sung đột các vùng nông thôn đô thị hoá - xử dụng đất và môi trường – có sự tham gia của các tổ chức XHDS (Sứ quán Phần Lan tài trợ) . . .  .    Các kết quả nghiên cứu đều đã công bố trên các Hội nghị, Hội thảo và báo chí (Xin xem lướt qua các trang Web của VIDS: http:// www.vids.org.vn)

5 – Tài khoản ngân hàng của cơ quan/ tổ chức tác giả đề án.

            Tên tài khoản: VIDS

            Tên chủ tài khoản: Nguyễn Quang Thắng, Vũ Duy Phú.

            Số tài khoản tiền VNĐ: 002.1.000.770.472

            Tại Ngân hàng: Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

Địa điểm ngân hàng : Số 344, Bà Triệu, Hà Nội

II-              NỘI DUNG ĐỀ ÁN

Để đạt được yêu cầu “nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng”  trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước như mục tiêu của “Ngày sáng tạo Việt Nam 2009” đã đề ra đối với các xã vùng quê và đối với các khu dân cư cơ sở như các phường ở đô thị, chúng tôi muốn nghiên cứu để tạo ra một phương thức quản lý mới, một khả năng giao tiếp mới - từ thể hiện qua các hình thức phi điện tử,một chiều tiến dần từng bước đến tương tác điện tử, hai chiều  trong nội bộ cơ quan chính quyền và giữa chính quyền cơ sở với mọi người dân của họ ở ngay địa phương.

Chúng tôi hiểu các khái niệm sau đây:

1/  Tính trách nhiệm  là bao gồm không chỉ trách nhiệm của các cán bộ nhân viên nhà nước của phường, mà còn là trách nhiệm của cả người dân, các gia đình cho đến các tổ dân phố, cụm dân cư về việc thực hiện nhiệm vụ chức trách nhân viên cán bộ nhà nước và trách nhiệm, nghĩa vụ công dân . .  ..

2/ Sự minh bạch, công khai là công cụ đặc biệt quan trọng , là giải pháp chống tham nhũng mang tính chủ động, tích cực, là đòi hỏi của xã hội gắn liền với quyền công dân được thông tin một cách dễ dàng, thuận tiện nhất có thể được;

3/ Sự tham gia của người dân trước tiên đòi hỏi người dân phải có trách nhiệm, phải tăng cường tính chủ động, tích cực, trên cơ sở được biết thông tin công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời, chính xác và dễ dàng  như đã đề cập. . .

Tất cả 3 điều đó là cơ sở rất cần thiết hàng  đầu để giúp chính quyền và người dân có thể chống tham nhũng có kết quả

 

Tất cả những yêu cầu đó đòi hỏi phải có những phương thức khoa học, chính xác, cụ thể, minh bạch, thuận tiện , dễ kiếm, không quá đắt để các tổ chức nhà nước, các cán bộ nhân viên chính quyền có thể xử dụng để tổ chức công tác quản lý nhà nước và trình bầy, chuyển tải một cách dễ dầng, nhanh chóng, chính xác mọi thông tin mà người cần và luật pháp cho phép đến người dân khi họ đòi hỏi. Và ngược lại, người dân cũng có thể tiệm cận những thông tin quản lý hành chính nhà nước một cách dễ dàng, thuận lợi bất cứ khi nào họ muốn mà không bị phụ thuộc vào thái độ tức thời và thời gian dành cho việc cung cấp thông tin của cán bộ nhân viên chính quyền, không bị che dấu hoặc cản trở, hơn nữa việc quan tâm đến công việc và mọi thông tin của chính quyền đó cũng là yêu cầu tham gia có trách nhiệm của người dân vào quá trình cải cách hành chính, chống tham nhũng cùng với nhà nước. Vì vậy việc làm này cần được tạo điều kiện để thực hiện thật dễ dàng, tạo điều kiện để người dân không ngần ngại và tự ti, và không mất quá nhiều thời gian.

Tất cả những yêu cầu đa dạng và nhiều mặt đó sẽ được thoả mãn bới một phương thức xử lý thông tin, quản lý và giao tiếp mới với sự trợ giúp của các nhà khoa học, các phương tiện điện tử - tin học trong đề án có tên gọi “Đưa trình độ  quản lý hành chính nhà nước của  phường Tứ Liên lên một đẳng cấp mới”

(1)   Điều kiện kinh tế - xã hội của cộng đồng:

Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ là một phường thuộc nội thành Hà Nội cũ, có những đặc điểm  một chung (giống các nơi khác), hai riêng (đặc thù của phường này) sau đây:

Một chung là: Sự phức tạp, quá tải trong công việc quản lý với cung cách cũ của một phường chưa đáp ứng yêu cầu “Nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng”. Bình thường việc tổ chức quản lý dựa trên mọi văn bản giấy tờ cùng những dữ liệu cơ bản của một phường với gần 1 vạn nhân khẩu đã vô cùng phức tạp, nay lại đang trong quá trình đổi mới, cải cách hành chính, cho nên những thông tin cũ thâm chí chưa xử lý, quán triệt, giải quyết xong, thì các văn bản mới, những quy định mới, những luật lệ mới đã lại ban hành hoặc sửa đổi. “Luật lệ chồng lên, chèn lấn luật lệ”. Chế độ chính sách thay đổi liên tục. dân cư thì tăng giảm, di chuyển không ngừng, nhà cửa thì sửa chữa, xây dựng khắp nơi, đất đai được mua đi, bán lại lộn xộn,  . . . Quá trình Cải cách quản lý hành chính nhà nước, đã được gần 15 năm, nhưng xem ra kết quả vẫn còn quá khiêm tốn so với yêu cầu hiện đại hoá để hội nhập. Nghị quyết phòng chống tham nhũng tạo bộ máy quy mô, cồng kềnh, nhưng hiệu quả không cao. Cùng với việc xây dựng và triển khai Luật về quyền tiếp cận thông tin, song nếu không có các biện pháp cải cách đồng bộ, thì Luật khó có thể đi vào cuộc sống thực. Chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử mà nhà nước đã đề ra nhiều năm nay, và chi một số tiền Ngân sách khá lớn, song nếu với cung cách tổ chức quản lý như hiện nay, thì ngay tại Văn phòng Chính phủ và tại các cơ quan cấp thành phố cũng khó có thể thực thi, chưa nói gì đến chính quyền một phường. Công nghệ “Một cửa” đã triển khai thử, song bỏ bớt  nhiều của lại tăng lắm khoá, nên đòi hỏi nghiên cứu để đưa ra công nghệ “một cửa, một khoá”. Hiện nay Phường mới trang bị được 6 máy vi tính và 5 mắy in.(trên tổng số khoảng 25 bộ phận cần được tin học hóa) Cơ quan đảng của phường chưa được tin học hoá và nối mạng với chính quyền, tạo hoạt động đồng bộ, chất lượng và tiết kiệm. Chưa có bản thông tin điện tử và trang bị phần mềm cập nhật và có thể thông đạt thông tin 2 chiều đúng quy cách, nối mạng online và thân thiện người sử dụng

Hai riêng là:

1/ Là một phường nội thành chỉ cách Quảng trường Ba đình với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khoảng hơn 1 cây số, cách Hồ Tây mấy trăm mét, nằm trong phạm trù “bộ mặt của Thủ đô”, nhưng lại là một phường “nửa thành thị, nửa nông thôn”, là một Làng nghề nông nghiệp, dân cư  ở đây vừa làm công nghiệp, thương mại và dịch vụ thành phố, vừa làm nông nghiệp (trồng các loại hoa mầu và một loại cây quan trọng của Hà Nội: cây quất cảnh), chưa kể một số dân ngụ cư (một xóm) sinh sống, chuyên vận tải, buôn bán hàng sành xứ, là dân các địa phương khác tới lập thành bến bãi bầy  hàng buôn bán như một khu chợ tai ngay bờ sông thuộc địa phận của phường này. Nói khác đi, trình độ văn hoá dân cư ở phường này có biên độ chênh lêch khá lớn, nghề nghiệp có thể: sáng là nông dân, trưa làm nghề tự do (dịch vụ xe ôm chẳng hạn), chiều đã là công nhân của một xí nghiệp công nghiệp nào đó. Tất cả những điều đó trước tiên đòi hỏi phải cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu , một cách chính xác và cập nhật phục vụ việc quản lý, chỉ đạo của chính quyền phường vì lợi ích của nhân dân, đồng thời đáp ứng kịp thời yêu cầu phục vụ quản lý nhà nước chung của cấp trên.

2/ Là một phường, ngoài những phức tạp nói chung do quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá và “hội nhập” tạo ra như các phường khác, còn là phường đang nằm trong phạm vị “Dự án Sông Hồng” to lớn nổi tiếng, về cơ bản đã được xác định là nhất thiết  phải sớm thực hiện. Vậy là, trong cái phức tạp nói chung của một phường của Thủ đô, lại đang xuất hiện hàng loạt những xáo động tâm tư và nhiều hành động đón trước, tiềm ẩn những phức tạp mới nẩy sinh từ thông tin của Dự án Sông Hồng mang lại, kể cả những thông tin “mập mờ, đúng sai chẳng rõ, sự lệch lạc và  chậm trễ chết người” về đất đai, xây dựng, cư trú, luật lệ và các quyền công dân khác. . .Tất cả những điều đó trước tiên đòi hởi sự công khai, minh bạch, dễ tiệm cận trong  phạm trù “thông tin” cung cấp online cho phường và phát ra từ phường, sau đó là đòi hởi việc xử lý, ra những quyết định “mới xuất hiện lần đầu” của lãnh đạo phường.

           

(2)   Mục tiêu:

Mục tiêu của Đề án là “Nâng lên một dẳng cấp cấp mới trình độ quản lý hành chính nhà nước và giao tiếp với nhân dân ở một cấp phường thông qua hiện đại hoá công việc thu thập, lưu trữ, xử lý, chọn lọc, cung cấp thông tin, tổ chức thiết lập các chu trình ra quyết định quản lý, đặc biệt là các quyết định lần đầu, tổ chức triển khai, kiểm tra, một cách khoa học, tạo hệ thống mở về cả phần mềm, lẫn phần cứng để có thể cải cách quản lý hành chính nhà nước của phường Tứ Liên một cách liên tục, thuận lợi, đáp ứng đòi hỏi yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả cao” nhằm không chỉ đáp ứng yêu cầu “Nâng cao trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng”, mà còn nâng trình độ, tốc độ và chất lượng công tác quản lý hành chính nhà nước của phường với ba đặc điểm - một chung, 2 riêng - nói trên, lên một tầm cao mới, đáp ứng đòi hỏi hiện đại hoá, công nghiệp hoá và hội nhập ngày càng sâu vào trào lưu tiến hoá nói chung của Thủ đô với thế giới. Đề án có mục đích tìm những giải pháp mới để thu thập, lưu giữ, tìm kiếm cung cấp thông tin các loại cho lãnh đạo.và cho người dân được chính xác, nhanh chóng, tiến tới cập nhật (online) một cách dễ dàng, tiến đến tự động hoá  . .một phần công tác quản lý hành chính nhà nước tại cấp phường, tạo điều kiện hiện đại hoá công tác quản lý hành chính của toàn phường.  

 

(3)   Tính sáng tạo của Đề án: Về cơ bản, bước đầu Đề án sẽ dựa trên bốn trụ cột sáng tạo chính sau đây:

 

1/ Nghiên cứu đưa ra một số hình thức mới trong thu thập, lưu giữ, tạo bộ lọc (chắt lọc), thể hiện và công bố thông tin , có tính sáng tạo, nhằm đạt được mục đích: dẫn chính quyền phường và người dân từ “thiên la địa võng” các thông tin chỉ đạo của tất cả các cấp trên dội xuống, và từ mọi nguồn tin tự do trong xã hội tác động tới cơ quan chính quyền phường và tới người dân (xem ví dụ về hệ thống luật pháp, nghị quyết, thông tri, chỉ thị, quy chế, quy định về phòng chống tham nhũng liệt kê trong phụ lục dưới đây, cũng có thể lập một biểu đồ tự nó đã rắc rối, phức tạp tương tự như vậy cho các lĩnh vực quản lý nhà nước khác, như đất đai, môi trường, xây dựng, quy hoạch Sông Hồng v. .v…) tới  những  một tập hợp nhỏ gọn, minh bạch, dễ tiếp thu và dễ sử dụng cho cán bộ nhân viên  của phường và cho mọi người dân  trong phường.

2/ Nghiên cứu cải cách cơ bản quy trình ra quyết định, đặc biệt là các quyết định mới xuất hiện lần đầu tại cấp phường, nhất là các quyết định mang tính đặc thù riêng có của phường này (như đã miêu tả tại 1 chung và 2 riêng) trong chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện công việc của phường, và giao tiếp thông tin với dân, trong đó vừa đạt tính minh bạch, trách nhiệm, hạn chế tham nhũng, vừa nâng cao hiệu quả và tốc độ, từ đấy dẫn đến những biến đổi về chất trong quản lý, ví dụ: có thể biến hiện  tượng  “một cửa nhiều khoá”  hiện nay trở thành “một cửa một khoá” thật sự.

3/ Nghiên cứu cơ chế quan hệ quản lý, chỉ đạo, xử dụng chung và riêng cơ sở dữ liệu của phường giữa bên “Chính quyền” và bên “Đảng” tại dịa bàn phường. Đây là một khâu hiện đang lung túng, mắc mứu và lãng phí loại nhất hiện nay, không chỉ tại cấp phường.

4/ Vận dụng có cải tiến một số phần mềm máy tính hiện có với những chức năng tương tự có thể vận dụng vào để cải tiến phương thức giao tiếp, tiép cận thông tin và quản lý hành chính nhà nước phù hợp mục tiêu cải cách, sáng tạo và  điều kiện của Đề án này.

Các vấn đề sáng tạo khác chắc chắn sẽ phát sinh trong quá trình nghiên cứu và triển khai đề án.

 

(4)Các kết quả cụ thể và những tác động trực tiếp: Nếu hoàn thành được đề án như yêu cầu đặt ra, không chỉ “quan và dân” trong phường Tứ Liên được hưởng thụ thành quả, tiết kiệm được công sức tiền của, và giải toả những bức súc không đáng có “tự mình tạo ra”, dễ dàng hình thành thói quen kiểm tra lại mọi hành vi và thông tin khác nhau của chính quyền, và giữa người dân với nhau, tạo niềm tin và tâm thế bình an trong cuộc sống, mà có thể nói tất cả hàng nhiều chục những phường có điều kiện, hoàn cảnh “một chung, 2 riêng” như Phường này của Hà Nội và các thành phố khác trong cả nước cũng đều có thể tham khảo, áp dụng.

(5)Đánh giá kết quả: Có thể triển khai đánh giá kết quả thực hiện ngay trong phạm vi cơ quan phường nếu kinh phí nghiên cứu và thực hiện cho phép

(6)Tính bền vững về mặt tổ chức và tài chính: Viện Những Vấn đề Phát triển có đủ cán bộ với trình độ và kinh nghiệm thích hợp với 3 lĩnh vực chính để tập hợp lực lượng thực hiện đề án này: Một là tầm nhìn chiến lượcvà kỹ năng quản lý hành chính nhà nước, Hai là giáo dục đào tạo, Và Ba là công nhệ thông tin, do đó có thể tiến hành nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện và hỗ trợ triển khai tốt Đề án này. Về kinh phí, Viện sẽ thuyết phục Lãnh đạo Phường Tứ Liên đầu tư một phần kinh phí và kêu gọi thêm tài trợ từ các tổ chức khác, kể cả các tổ chức quốc tế, và các Phường khác của Thủ đô có tình hình tương tự  và muốn vận dụng kết quả của Đề án này.

(7) Khả năng nhân rộng: Những khu vực dân cư cấp phường, xã có tính chất tương tự như phường Tứ Liên (Một chung, 2 riêng, hay một chung, một riêng) trên cả nước là rất nhiều, có thể tính đến hàng trăm. Nghĩa là hàng trăm phường xã có thể hưởng thành quả áp dụng phương pháp tổ chức quản lý kiểu Tứ Liên sẽ được nhiên cứu sáng tạo và xây dựng theo Đề án này

(8) Tính khả thi: Đề án này có tính khả thi về mặt nghiên cứu, vì nếu được lọt vào một trong mười đề án được tuyển chọn, thì Viện Những Vấn đề Phát triển hoàn toàn có đủ tri thức và kinh nghiệm để triển khai nghiên cứu. Song để triển khai ứng dụng  vào cuộc sống của Phường Tứ Liên, thì tính khả thi còn phụ thuộc vào sự đầu tư thêm từ các nguồn khác. Tuy nhiên với quyết tâm đổi mới, nguyện vọng của Lãnh đạo và nhân dân đưa Phường Tứ Liên trở thành một trong những phường tiên tiến, đầu tầu của những phường cùng hoàn cảnh “một chung , 2  riêng”, thì chắc chắn Phường này sẽ không chịu để cho các phường khác nhân kết quả của Đề án này  về áp dụng, đi trước mình một cách dễ dàng.

 

III. KÉ HOẠCH THỰC HIỆN

Bước một: Chuẩn bị quan hệ phối hợp giữa Viện với Phường, Đảng bộ, Chi bộ, tìm hiểu để  đón  trước “Kế hoạch tin học hoá của Chính phủ 2 năm 2009 – 2010”, và thuyết minh tổng quát Đề án: 2 tháng

Bước hai: gửi Đề án tham gia dự thi, kéo dài cho đến khi có kết quả

Bước ba: (Nếu Đề án được chọn): Chi tiết hoá đề án, điền đầy nội dung và giải quyết vấn đề đầu tư kinh phí, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị bố trí lực lượng  thực hiện, tổ chức và phương thức kiểm tra thực hiện  gĩưa Viện và Chính quyền Phường: 3 tháng

Bước bốn: triển khai thực hiện: từ 8 đến 10 tháng

            1/ Thu thập thông tin, chuẩn bị cơ sở tri thức, tiến hành nghiên cứu lý thuyết

            2/ Mua xắm thêm thiết bị. Huấn luyện cán bộ nhân viên. Triển khai thử nghiệm

            3/ Kiểm tra, rút kinh nghiệm, xử lý các tồn tại, nếu đạt , tiến tới chuyển giao cho phường, nếu không đạt yêu cầu: sẽ làm lại theo quy trình từ 1/ đến 3/.

 

IV. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI VÀ CÁC BÊN THAM GIA

1/ Người hưởng lợi do Đề án mang lại là Chính quyền và toàn tể Nhân dân Phường Tứ Liên và những phường có cùng hoàn cảnh và điều kiện như phường này

2/ Những người tại Uỷ ban Nhân dân Phường Tứ Liên tham gia thực hiện Đề án:

 

1.      Chủ tịch UB ND Phường Lê Văn Thành (Đại học) phụ trách chung

2.      Phó Chủ tịch Trần Văn Bách (Đại học luật)

3.      Phó Chủ tịch Hoàng Đình Nghĩa (ĐH kinh tế đô thị)

4.      Trưởng Phòng tổ chức hành chính Nguyễn Thị Kim Hưng

5.      Cán bộ phụ  trách công tác “một cửa” Nguyễn Thị Thu Hà (Cử nhân)

6.      Cán bộ phụ trách tư pháp Phạm Thuý Liệu (ĐH Luật)

7.      Phụ trách tin học hoá phường  Phạm thị Hồng Diệu (chuyên về mạng tin học)

8.      Phụ trách địa chính: Đinh Quang Sản (ĐH)

9.      Phụ trách chính sách, chế độ, thương binh, xã hội: Trần Thanh Viên

10.  Phụ trách tài chính kế toán: Nguyễn Thu Hà

11.  Phụ trách công tác xây dựng đô thị: Bùi Tiến Hành Sẽ có Chủ tịch UB ND phường, một cán bộ phụ trách luật pháp, một cán bộ phụ trách địa chính, xây dựng, một cán bộ phụ trách các lĩnh vực kinh tế tài chính của phường     Sẽ điền tên sau khi thống nhất với Bí thư và Chủ tịch phường

12.  Bí thư chi bộ tiêu biểu (Cum dân cư số 3) Phan Phú Thái

3/ Mức độ tham chủ yếu cung cấp dữ liệu đầu vào cho nghiên cứu tham gia góp ý kiến, phản biện, trực tiếp chỉ đạo và tham gia trong quá trình triển khai

4/ Sau khi đề án hoàn thành, toàn bộ kết quả nghiên cứu là thuộc về Chính quyền và nhân dân phường Tứ Liên

5/ Đề án này nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cự của chính quyền địa phương (Xem mục 2/ )

6/ Các thành viên của chính quyền địa phương tham gia đề án như điểm 2/  đã nêu

7/ Người nắm vai trò chủ chốt trong việc thực hiện dự án  chính  là người  soan thảo  đề án này

 

 

V. NGÂN SÁCH  ĐỀ ÁN

1-      Ước tính tổng kinh phí ĐA: 532 Tr. VNĐ

2-      Số kinh phí lấy từ cuộc thi: 15.000 USD

3-      Lập kế hoạch kinh phí:

1/ Chi phí soan thảo, tìm hiểu và đặt quan hệ hợp tác, nghiên cứu lập Đề án: 2 triệu VNĐ

2/ Chi phí thu thập thông tin dữ liệu về thực trạng quản lý và sử lý, lưu trữ, cung cấp và sử dụng  thông tin hiện nay của phường, về các quá trình công tác quản lý, trong quy trình hình thành và ra quyết định, quy trình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện . . . .những vướng mắc, khuyết tật hiện nay, nguyện vọng và đề xuất cải tiến của chính quyền và nhân dân về các mặt đời sống của phường . . . : 25 triệu VNĐ

3/ Chi phí nghiên cứu xây dựng 3 trụ cột đổi mới, như công nghệ thu thập, sử lý, chắt lọc, đối chiếu, chuẩn xác, sắp xếp lại mọi thông tin quan trọng, liên quan đến quyền lợi người dân và khả năng tham nhũng của quan chức nhà nước, các quy trình mới cho quản lý hành chính và tiếp dân, đáp ứng nguyện vọng nhân dân  của phường v. v.  : 220 triệu VNĐ

4/ Mua săm máy móc thiết bị các loại theo yêu cầu của Dự án:  200triệu VNĐ (khoảng 17 máy tính và thiết bị trình diễn thông tin nơi công cộng)

5/ Huấn luyện cán bộ công nhân viên của Phường xử dụng, vận hành theo quy trình mới: 50 triệu VNĐ

6/ Chi phí phản biện, đánh giá, nghiệm thu: 25 tr. VNĐ

Sau đây ghi theo bảng số liệu dự kiến

 

 

Các khoản chi phí

Nguồn kinh phí từ

 

Đóng góp tư tổ chức xin tài trợ (nếu có)*

Tài trợ từ Ngân hàng Thế giới

Các nguồn tài trợ khác

(nếu có)**

Tổng cộng

Chi phí liên quan đến quản lý, thuê chuyên gia nghiên cứu  triển  khai  (dự kiến sơ bộ) Bao gồm cả:

Chi phí quản lý dự  kiến 20 tr. VNĐ (không được cao quá 10% tổng số kinh phí cho đề án)

Chi phí thu thập thông tin, dữ liệu           

 

 

        15.000 USD

phân cho toàn bộ các khoản chi

Sẽ vận động

 

220 tr.VNĐ

25 tr. VNĐ

 

 

 

 

 

Chi phí đi lại (nếu có, đề nghị liệt kê chi tiết)

Tính gồm  trong các khoản rồi….

 

 

 

 

Mua sắm thiết bị (nếu có, nêu chi tiết)

Huấn luyện, đào tạo

Phản biện, nghiệm thu                          

….

 

 

 

 

 

 

200 tr. VNĐ

   50 tr.VNĐ

   25tr. VNĐ

 

 

 

 

 

Văn phòng phẩm, in ấn, photocopy, điện thoại, fax (nếu có, đề nghị liệt kê chi tiết các khoản dự toán chi)

 

 

 

10tr. VNĐ

Tổng cộng (Dự kiến sơ bộ)

 

 

 

532 tr. VNĐ

Người soạn thảo: 

Vũ Duy Phú, Phó Viện trưởng Viện

Những Vấn đề Phát triển (VIDS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày cập nhật: 30/3/09


 

TIÊU ĐIỂM
• Phương thức tổ chức và hoạt động của Đảng cầm quyền tại một số nước phát triển
• Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
• Tiêu chí đánh giá giáo dục phổ thông
Tôn chỉ, mục đích
1. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực phát triển
2. Tiến hành tư vấn, phản biện, thẩm định và các dịch vụ KH&CN liên quan đến những vấn đề phát triển
3. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về khoa học phát triển
4. Tổ chức diễn đàn về vấn đề phát triển
5. Cung cấp thông tin, xuất bản ấn phẩm về những vấn đề phát triển
6. Hợp tác trong mạng lưới các tổ chức nghiên cứu phát triển

Bản quyền 2005 thuộc Viện Những Vấn đề Phát Triển
Địa chỉ: 14 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 
Điện thoại: 04-9350984 ,  Fax: 04-9350984