TRANG CHỦ
  Liên hệ  | Tìm kiếm  | Sơ đồ Website  | English    
Chủ nhật, ngày 26/2/2017  
   Giới thiệu Viện
   Tin tức, hoạt động
   Hội thảo khoa học
   Nghiên cứu khoa học
   Thông tin Khoa học
   Đề tài, Dự án
   Diễn đàn trao đổi
   Diễn đàn Lý luận phát triển
   Chung quanh chủ đề OBAMA
   Văn nghệ giải trí
WEBSITE KHÁC

Online:
45

Số lượt truy cập:
3877844
Diễn đàn Lý luận Phát triển

Diễn đàn Lý luận Phát triển

 GIẤY MỜI

Sinh hoạt Diễn đàn ngày 17 Tháng 10 – 2015

Chương trình &

Nội dung chi tiết : 

1.  Thông tin – Hướng về Đại hội 12

2. Nội dung KỶ YẾU  số 2 có bổ sung, điều chỉnh - 

theo hướng chuyên đề.

Thời gian:

Bắt đầu từ 8g 30 đến 11g 15

Ngày Thứ bảy 17 tháng 10 -  2015

Địa điểm: tại   38 Ngô Quyền/ Viện KHCL

Hà Nội, ngày  12  tháng  10  năm 2015

BTC , Viện VIDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày cập nhật: 15/10/015


 

TIÊU ĐIỂM
• Bản Góp ý kiến hoàn chỉnh với Đại hội Đảng. Tác giả: Tư duy Tập thể
• Làm rõ thêm "Bản chất và Hiện tượng". Vũ Duy Phú
• Cùng với Việt Nam kiên cường
• Kiến nghị toàn Đảng, toàn Dân
• Bàn vào việc cần làm ngay
Tôn chỉ, mục đích
1. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực phát triển
2. Tiến hành tư vấn, phản biện, thẩm định và các dịch vụ KH&CN liên quan đến những vấn đề phát triển
3. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về khoa học phát triển
4. Tổ chức diễn đàn về vấn đề phát triển
5. Cung cấp thông tin, xuất bản ấn phẩm về những vấn đề phát triển
6. Hợp tác trong mạng lưới các tổ chức nghiên cứu phát triển

Bản quyền 2005 thuộc Viện Những Vấn đề Phát Triển
Địa chỉ: 14 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 
Điện thoại: 04-9350984 ,  Fax: 04-9350984