TRANG CHỦ
  Liên hệ  | Tìm kiếm  | Sơ đồ Website  | English    
Chủ nhật, ngày 26/2/2017  
   Giới thiệu Viện
   Tin tức, hoạt động
   Hội thảo khoa học
   Nghiên cứu khoa học
   Thông tin Khoa học
   Đề tài, Dự án
   Diễn đàn trao đổi
   Diễn đàn Lý luận phát triển
   Chung quanh chủ đề OBAMA
   Văn nghệ giải trí
WEBSITE KHÁC

Online:
55

Số lượt truy cập:
3877880
Kính gửi Bộ Chính trị Đảng CSVN

Kính gửi Quý Vị

Đây là bản Kiến nghị đã được sửa theo nhiều ý kiến góp (sao cho mọi người VN đều chấp nhận được). Xin thông cảm, đến các văn kiện Đại hội, Cương lĩnh Đảng . . .quan trọng như thế, do các ban bệ chuyên nghiệp như vậy chuẩn bị mà còn phải sửa sang liên tục, huống hồ ý kiến góp của một số anh em chúng tôi.

 Xin lỗi: Vì chẳng có “danh tiếng” gì, nên để gợi ý tò mò của “Bộ Chính trị”, tôi phải mở đầu, kết thúc . . dài dòng tý chút. Vị nào thấy không muốn đọc xin bỏ qua cho.

VDPTệp đính kèm:
Kinh gui bo Chinh tri.doc
Ngày cập nhật: 23/9/015


 

TIÊU ĐIỂM
• Bản Góp ý kiến hoàn chỉnh với Đại hội Đảng. Tác giả: Tư duy Tập thể
• Làm rõ thêm "Bản chất và Hiện tượng". Vũ Duy Phú
• Cùng với Việt Nam kiên cường
• Kiến nghị toàn Đảng, toàn Dân
• Bàn vào việc cần làm ngay
Tôn chỉ, mục đích
1. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực phát triển
2. Tiến hành tư vấn, phản biện, thẩm định và các dịch vụ KH&CN liên quan đến những vấn đề phát triển
3. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về khoa học phát triển
4. Tổ chức diễn đàn về vấn đề phát triển
5. Cung cấp thông tin, xuất bản ấn phẩm về những vấn đề phát triển
6. Hợp tác trong mạng lưới các tổ chức nghiên cứu phát triển

Bản quyền 2005 thuộc Viện Những Vấn đề Phát Triển
Địa chỉ: 14 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 
Điện thoại: 04-9350984 ,  Fax: 04-9350984