TRANG CHỦ
  Liên hệ  | Tìm kiếm  | Sơ đồ Website  | English    
Chủ nhật, ngày 26/2/2017  
   Giới thiệu Viện
   Tin tức, hoạt động
   Hội thảo khoa học
   Nghiên cứu khoa học
   Thông tin Khoa học
   Đề tài, Dự án
   Diễn đàn trao đổi
   Diễn đàn Lý luận phát triển
   Chung quanh chủ đề OBAMA
   Văn nghệ giải trí
WEBSITE KHÁC

Online:
51

Số lượt truy cập:
3877897
Tư liệu nghiên cứu

Mấy văn bản lưu trữ đã trở thành tư liệu lịch sử,

nhưng vẫn còn khá nhiều nội dung, tư duy phù hợp với chỉ đạo của TƯ, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư hiện nay. Chúng tôi xin giới thiệu lại để mọi cán bộ n/c khi cần có thể tham khảo:

Hà Nội, ngày  15 tháng 9 năm 2010

Kính gửi   TƯ Đảng, Bộ Chính trị

                  Quốc hội, Chinh phủ

                   Mặt trận Tổ quốc VN

          Xin các Đồng chí quan tâm đọc những ý kiến góp sau đây

          Chúng ta đều thấy, Nước ta đang có uy tín khá cao trên trường quốc tế. Nhiều nước không chỉ biết ơn nhân dân, đất nước ta, mà còn trông chờ, hy vọng nhiều hơn vào sự đóng góp của Việt nam cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ chung trong khu vực và trên thế giới ở giai đoạn hiện nay. Đó là thời cơ ngàn năm có một đã rộng mở trước đất nước ta. Chúng ta rất cần suy nghĩ sâu sắc để tìm tòi tận dụng tốt thời cơ vàng ngọc đó.

            Trong khí đó, chúng ta đang gặp những khó khăn trở ngại khách quan chủ quan cũng rất to lớn, chủ yếu là trong đối nội. Tất cả những khuyết tật chung chủ quan của cả nước cuối cùng đang được định vị vào một nguyên nhân chính là Lỗi hệ thống. Nếu chúng ta không nhanh chóng khắc phục, lòng tin vào Đảng sẽ suy giảm nặng nề hơn, thì uy tín đối ngọai cũng sẽ xuống theo; Tìm cách xoay chuyển tình hình từ xấu thành tốt, từ nguy cơ thành cơ hội, trước tiên là thuộc trách nhiệm lãnh đạo của các đồng chí, với sự góp sức của mọi người dân..

            Để làm việc đó, chúng ta cần suy tính tạo ra những đột phá cần thiết.  Nhưng đột phá thế nào đây? Về chính trị, nếu chúng ta chỉ sửa sang, tu chỉnh cho phải phép các văn kiện cũ, có sửa chữa, có thay đổi một số chỗ chi tiết cho rõ hơn và chính xác hơn như đã dự kiến, thì không thể đem đến một cái gì đó gọi là đột phá về chính trị. Về kinh tế xã hội, ngoài sự tăng trưởng chưa cân đối và bền vững, với những khuyết tật lớn đang bung ra là hậu quả của cơ chế, thể chế lạc hậu, trong khi nhấn mạnh cần làm những dự án to lớn mà về thực chất là tham vọng vượt quá sức mình, để lại hậu quả khôn lường cho các đời sau, thì sẽ dẫn đến tác dụng ngược lại; hoặc chúng ta cố sức chỉnh trang đường xá, trang hoàng đô thị tốn kém mà không đem lại nhiều tiến bộ về thực chất cho đời sống nhân dân  thì cũng chỉ mang tiếng là hình thức, phô trương bên ngoài, tốn kém lãng phí mà hiệu quả thấp.  Những việc các nơi đang chuẩn bị cho 2 sự kiện lớn của Đất nước, một số lớn là cần, nhưng chưa đủ và không hứa hẹn đem lại một sự chuyển biến căn bản.

          Vậy trong điều kiện khó khăn kinh tế và suy thoái đạo đức hiện nay, lấy gì để đột phá ? Chúng tôi thấy, Việt nam có vị trí như ngày nay, không phải chủ yếu là do thành  tích phát triển kinh tế quyết định, mà là do thành tích chính trị quyết định, và tình thế quốc tế tạo ra. Chúng ta đã từng tìm cách độc lập trong chính trị, điển hình là giai đoạn đầu của cách mạng 1945 - 1946, khi mới lập nước. Chính đường lối độc lập chính trị, muốn “Dân chủ - Cộng hòa”, dân giầu, nước mạnh, tự do, hạnh phúc lúc đó nên đã tập hợp được toàn dân, thu hút được sự chú ý và ủng hộ của rất nhìêu nước thế giới thứ ba, và góp phần cản trở, làm lung lạy ý chí của các thế lực muốn tiếp tục làm hại nước ta. Chúng ta cần phát huy truyền thống anh dũng quật cường, lợi thế chính trị và lý tưởng độc lập, tự do, hạnh phúc đó để bù cho sự thiếu truyền thống và sự chưa giỏi về xây dựng kinh tế và quản lý xã hội hiện nay.

          Trên tinh thần đó, xin gửi đến các Đồng chí bản dự thảo sau đây, nhằm mục đích, bằng cách chọn lọc những nội dung cốt lõi nhất về chính trị mà đất nước ta, Đảng ta đã có, gần như đã thống nhất, và thế giới cũng đã thừa nhận rộng rãi, nhưng còn chưa vững tâm, để đẩy tiếp thành những sáng kiến tập trung và khẳng định vào những nội dung Đổi mới đã chín mùi. Cái hay là, khi chưa ai, chưa nước nào nói chính thức thẳng ra, mà Việt nam dám nhìn thẳng vào sự thật mà khẳng định, không còn chịu bị che phủ bởi một cái “bóng” nào cả. Việt nam có thể hiên ngang, thấu hiểu và tự tin đưa ra những chính kiến chủ yếu là về chính trị nhân dịp 2 sự kiện lớn của Đất nước sắp tới.

          Chúng ta cần mạnh dạn tiến lên về chính trị, vì chúng ta có kinh nghiệm và lợi thế về mặt này, thay vì chúng ta quá nóng vội, “nhẩy vọt” không cẩn thận ở lĩnh vực chúng ta chưa dầy dạn kinh nghiệm và còn nhiều điểm yếu.Điều quan trọng là, với một nền chính trị văn minh tiến bộ hơn, “đoàng hoàng chững chạc” hơn sẽ giúp Đảng  khắc phục hữu hiệu các mặt suy thoái đạo đức và kỷ cương phép nước, lấy lại niềm tin, tập hợp được và phát huy mạnh mẽ trí và lực trong dân, sẽ nhận được sự nể trọng nhiều hơn của các nước đối tác và lôi cuốn mạnh mẽ được tiềm lực của người Việt ở nước ngoài. Đây là lúc lý luận rất cần phải đi đôi với thực tiễn cách mạng. Tuy chưa vững mạnh về kinh tế, nhưng với đường lối chính trị tiên tiến, Đảng Cộng sản VN, với Ban lãnh đạo đổi mới sắp tới, vẫn có thể tự tin, chững chạc, dũng cảm đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào hàng ngũ các thuyền trưởng của con tầu toàn cầu.

          Xin kính gửi các Đ/C lời chào kính trọng nhất.      

 

 

Dự thảo

Tuyên bố chính trị của Đại hội Đảng XI

 (Chắt lọc những quan điểm quan trọng nhất nên có trong cương lĩnh Đảng 2011)

(Vì cương lĩnh cần đề cấp rất nhiều nội dung, dài trên một chục trang, do đó chúng tôi xin đề xuất  phương án “tuyên bố chính trị” để nói lên quan điểm đổi mới quan trọng nhất do Đại hội Đảng quyết định).

Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt nam vừa kết thúc thắng lợi. Đại hội đã làm tròn nhiệm vụ trọng đại của mình là đánh giá đúng mức những thành công và tồn tại thời gian qua, phân tích kỹ đặc diểm đất nước, thế giới và thời đại, từ đó thấy rõ những thách thức, khả năng phát triển đất nước và vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam, vạch ra được Cương lĩnh mới của Đảng và Chiện lược phát triển Đất nước giai đoạn 10 – 15 năm sắp tới. Chúng tôi công bố một số những nội dung chính trị quan trọng mà Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ quyết tâm thực hiện bắt đầu từ nhiệm kỳ này.

1-    Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định thời đại hiện nay là thời đại toàn thế giới chuyển hoá tới một Xã hội Văn minh mới (*), đi đầu là các nước tư bản phát triển nhất, đúng như dự báo thiên tài của Các Mác và thực tiễn cũng đang diễn ra. Cách mạng Việt Nam đang nằm trong thời kỳ chuyển hoá chung này;

 (*) Dù có thể được mang những cái tên khác nhau, Xã hội Văn minh mới nói tới ở đây là một định hướng lý tưởng của Loài người tới một xã hôi hòa bình, dân chủ, công bằng, văn minh, trí tuệ, hữu ái, hạnh phúc công đồng, mà chưa ở đâu trên thế giới này đã từng có. Mô hình của CNXH mới mà các nước đang chuyển  đổi (Việt Nam, TQ . . .) đang theo đuổi, hoặc mô hình Xã hôi Dân chủ mà các nước Tư bản phát triển  đang tìm tòi xây dựng, có thể coi là những loại sơ khai, bước đầu của Xã hội Văn minh mới này. Xã hôi Văn minh mới chưa ở đâu có, nó đang hình thành dần dần, từng bước, qua tìm tòi, đúc rút từ những thành công từng phần và từ những thất bại tạm thời, do sai lầm tại các nước đã và đang đi theo định hướng này, ví dụ các nước Bắc Âu, Liên Xô, và đặc biệt ngay tại các nước TBCN phát triển nhất hiện nay. ( Lưu ý :Lý tưởng CNXH đích thực đã bị sai lầm của CNCS bạo lực một thời làm hoen ố; bị    hình  CNXH độc  tài , chuyên chế  kiểu  Liên Xô  và các  nước XHCN kiểu cũ (trước  đổi  mới ) làm  

biến dạng hoàn toàn, đồng thời bị chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi ích kỷ, chủ nghĩa bá quyền nước lớn xen lẫn vào, tạo sự nhầm lẫn và cản trở rất đáng tiếc trong lòng Nhân loại tiến bộ suốt gần một thế kỷ vừa qua).

2-    Đảng Cộng sản Việt nam chính thức Lấy tư tưởng, đường lối Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn Dân trong thời kỳ mới, đồng thời, tiếp tục chọn lựa để vận dụng và phát triển những phần đúng đắn, tinh túy của học thuyết Mác – Lênin, cũng như các học thuyết tiến bộ khác và tinh hoa của nhân loại vào cách mạng VN;

3-    Đảng Cộng sản Việt nam tuyên bố coi đường lối Lấy Dân làm gốc - không chỉ Dân chủ -  là đường lối cơ bản nhất, sâu sa gốc rễ nhất của Đảng, bởi lẽ chính nhân dân (**) mới là người chủ thật sự của Đất nước,  dân trí đã được nâng cao, họ tự biết mình muốn gì và phải làm thế nào, và sức mạnh cùng trí tuệ của Đảng là ở nơi Dân, sự tồn tại của Đảng chính là vì mục đích phục vụ quyền lợi của nhân dân lao động, phục vụ toàn thể xã hội. Vì vậy, hoạt động quan trọng nhất của Đảng thời gian tới là tập trung lãnh đạo và tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước và mọi tổ chức Xã hội để cụ thể hóa, thể chế hóa, thực thi và kiểm tra đảng viên, Nhà nước và Nhân dân việc thực hiện nghiêm chỉnh đường lối “Lấy Dân làm gốc” này.

(**)    Tham khảo ý kiến Nhân dân ở đây nên được chú ý vào những tầng lớp ưu tú (nhất là khi họ lên tiếng có tổ chức) của giai cấp công nhân, nông dân, binh sĩ, trí thức, công chức, cán bộ về hưu (ai rồi cũng về hưu), đặc biệt là những người từng là các quan chức lãnh đạo giầu trí tuệ của Đảng và chính quyền

4-    Đảng Cộng sản Việt nam cương quyết đẩy mạnh quá trình Đổi mới, khẩn trương tiến hành “luật hóa” hoạt động lãnh đạo của Đảng, đồng thời lãnh đạo khẩn trương xây dựng nhà nước pháp quyền đầy đủ vì Dân giầu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, bước đầu sẽ học tập nghiêm chỉnh có cải tiến cho phù hợp thực tế Việt Nam và thời đại những mô hình NNPQ tiến bộ nhất hiện có và đang được cải cách tiếp tại các nước phát triển, Đó là nguyện vọng, là đòi hỏi của toàn dân Việt Nam và cũng là điều động viên khuyến khích của dư luận tiến bộ văn minh trên thế giới;

5-    Đảng CS VN coi sự phát triển an toàn,  bền vững và sức mạnh thực sự của nền kinh tế là phụ thuộc vào đường lối và những chính sách kinh tế đúng đắn vì cộng đồng và sự quản lý khoa học, nghiêm túc và minh bạch của nhà nước; vào sự khuyến khích, tạo điều kiện tốt và bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế cạnh tranh lành mạnh và hội nhập có kết quả để đều có thể trở thành nền tảng, thành những lực lượng trụ cột, nòng cốt của kinh tế quốc gia. Mục tiêu đó không chỉ giành riêng cho kinh tế quốc doanh, không phụ thuộc kích cỡ của nó và càng không chỉ có kinh tế quốc doanh mới làm được.

6-    Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thấy cần thiết phải đổi tên Đảng cho phù hợp với thực tế giai đoạn cách mạng hiện nay, thành Đảng XHCN Việt Nam, (hay Đảng Lao động VN),  Đảng tập hợp những thành viên ưu tú nhất của mọi tầng lớp xã hội, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, dân tộc, giầu nghèo. . .đồng ý đi theo đường lối “Lấy Dân làm gốc”; Kiến nghị nhà nước đổi tên Thủ đô Hà Nội thành Thủ đô Thăng Long cho đúng với lịch sử lâu đời đã có và tương lai hướng tới, đồng thời quyết tâm quay trở lại và phát triển những nội dung tiến bộ nhất của Hiến pháp Hồ Chí Minh năm 1946:Đảm bảo trên thực tế quyền lực thực sự nằm ở nơi Dân. 

7-    Đảng Cộng sản Việt nam từ nay sẽ không phân biệt CHXN và CNTB theo các đường biên giới quốc gia, coi việc phân biệt như vậy là một trong nhiều mầm mống gây chia rẽ cộng đồng toàn cầu, không còn phù hợp với thực tế đan xen, lồng ghép giữa hai thể chế chính trị này và không có lợi cho xu thể hòa hoãn, liên kết, hội nhập nhằm  phấn đấu cho một thế giới hòa bình, hữu nghị, không phân chia phe nhóm ý thức hệ một cách hình thức, tạo đà tiến bộ chung của toàn nhân loại, giúp cho việc huy động mọi tiềm lực của tất cả các  nước vào việc khắc phục những khó khăn chung của cả hành tinh hướng tới phát triển hòa bình và bền vững. Thực tế đan xen lồng ghép hiện nay giữa các hệ tư tưởng làm người ta chỉ có thể phân biệt sự khác nhau giữa CNXH đích thực và  CNTB văn minh với những hình thái nhiều khuyết tật cũ khi căn cứ vào thực chất nội dung của các đường lối, chính sách và biện pháp cụ thể của các nước, các chính phủ, các đảng phái, các chính khách, và của từng người dân xem họ hướng tới cái gì và mưu cầu lợi ích cho ai. . . ;

8-    Đảng CS VN, đại diện cho toàn dân VN,thể hiện truyền thống và ý nguyện hòa bình nhân từ bác ái của dân tộc VN,  kiến nghị Liên hiệp quốc đứng ra tổ chức để VN và các nước khác cùng tham gia Những ngày Đại hòa giải trên toàn thế giới, góp phần làm dịp bớt hận thù, xung đột, khủng bố, chiến tranh . . tạo điều kiện để nhân dân  các dân tộc dần dần hòa hợp, liên kết, tập trung tiềm lực chuẩn bị cho việc  khắc phục những nguy cơ tiềm ẩn và mọi đại họa có thể xuất hiện đổ lên số phận toàn thể nhân loại bất cứ lúc nào. 

9-    Đảng CS Việt nam khẳng định sự ủng hộ, đóng góp sáng kiến xây dựng và tích cực tham gia thực hiện những quyết định hướng tới củng cố hòa bình, phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trường toàn cầu, và mọi hoạt động văn minh trí tuệ khác của Liên hiệp quốc, của Khối ASEAN và các tổ chức quốc tế và khu vực khác mà Việt Nam tham gia. 

Mấy lời giải thích thêm:

+Muốn sửa đổi Hiến pháp có chất lượng, cần phải quay về Hiến pháp 1946 của Hồ Chí Minh. Muốn quay về Hiến pháp Hồ Chí Minh, phải đề cao đúng (nhận thức đúng) vị trí của tư tưởng đường lối Hồ Chí Minh (Thay vì chỉ thừa nhận đạo đức HCM). Muốn đề cao đúng vị trí tư tưởng Hồ Chí Minh, phải định vị lại cho đúng vai trò CNCS Mác – Lê đối với cách mạng Việt Nam.

+ Mục đích của điều 8 còn có ý nghĩa rất quan trọng của riêng nội bộ nước ta

+Trên thực tế, những nội dung trên đây chúng ta đã thảo luận mãi rồi, chúng phù hợp với lý luận biện chứng pháp cách mạng và rất phù hợp với thực tiễn đang diễn ra (*), thuận theo đòi hỏi của nhân dân và quá trình tiến hóa chung của khu vực toàn thế giới. Bằng cách vượt qua sự trì trệ của chính mình, tuyên bố chính thức, công khai những điều đã hiển nhiên nói trên, Đại hội của Đảng ta sẽ có nội dung phát triển mới về đường lối chính trị, đất nước ta sẽ có sức sống mới, góp sức vượt qua sự suy thoái và trì trệ, lấy lại niềm tin, tạo bước đột phá cho các mặt kinh tế xã hội, văn hóa, KHKT . tiến kịp trào lưu phát triển hiện đại của cả Loài người. Tuy chưa đủ sức mạnh kinh tế, nhưng có định hướng chính trị văn minh, tiến bộ đáp ứng đòi hởi của Nhân dân và tương thích với thực tiễn thời đại, đó là một điều kiện quan trọng để VN vẫn có thể tham gia nhóm quốc gia có uy tín lãnh đạo toàn cầu.

Xin mọi người tham gia ý kiến bổ sung, thêm bớt, gọt rũa vào bản những nội dung chính nói trên, và nhớ rằng mục đích cuả bản “Tuyên bố chính trị” này chỉ dùng đối ngoại là chủ yếu, nhằm đẩy vị thế của nước ta lên vị trí có nền chính trị đàng hoàng, chững chạc, tư thế, tranh thủ được rộng rãi nhất sự đồng tình ủng hộ của các nước có thể chế chính trị khác nhau trên thế giới dù cho kinh tế của ta có còn rất khiêm tốn, cho nên ở đây không nói tới những nội dung khác trong Cương lĩnh mà nước ngoài ít hoặc thậm chí không quan tâm.

Người đề xuất: Vũ Duy Phú

Địa chỉ liên hệ:  39 348 943; 14, Lê Phụng Hiểu, Hà Nội’

Email:vuduyphu36@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày cập nhật: 20/4/012


 

TIÊU ĐIỂM
• Tư liệu nghiên cứu
• Cuộc cách mạng bao trùm
• Tư liệu tham khảo mới
• Tham gia bàn về cải cách hành chính - lựa chọn, đào tạo, xử dụng và tôn vinh cán bộ hành chính nhà nước
• Cùng tìm kiếm một con đường mới- Phần II
Tôn chỉ, mục đích
1. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực phát triển
2. Tiến hành tư vấn, phản biện, thẩm định và các dịch vụ KH&CN liên quan đến những vấn đề phát triển
3. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về khoa học phát triển
4. Tổ chức diễn đàn về vấn đề phát triển
5. Cung cấp thông tin, xuất bản ấn phẩm về những vấn đề phát triển
6. Hợp tác trong mạng lưới các tổ chức nghiên cứu phát triển

Bản quyền 2005 thuộc Viện Những Vấn đề Phát Triển
Địa chỉ: 14 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 
Điện thoại: 04-9350984 ,  Fax: 04-9350984