TRANG CHỦ
  Liên hệ  | Tìm kiếm  | Sơ đồ Website  | English    
Chủ nhật, ngày 26/2/2017  
   Giới thiệu Viện
   Tin tức, hoạt động
   Hội thảo khoa học
   Nghiên cứu khoa học
   Thông tin Khoa học
   Đề tài, Dự án
   Diễn đàn trao đổi
   Diễn đàn Lý luận phát triển
   Chung quanh chủ đề OBAMA
   Văn nghệ giải trí
WEBSITE KHÁC

Online:
44

Số lượt truy cập:
3877851
Tư liệu tham khảo mới

NGHIÊN CỨU VÀ TỔNG KẾT

sơ bộ một số những nội dung chuyển hóa đáng lưu ý

 của thời đại từ Thế kỷ XX sang Thế kỷ XXI

(Tóm tắt ý chính)

                                                                                                Vũ Duy Phú (Viện VIDS)

            Để phục vụ việc nghiên cứu Những Vấn đề Phát triển, và để trực tiếp làm cơ sở  nghiên cứu góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng, tôi xin tóm tắt những nội dung đã tự chiêm nghiệm thấy và thu thập được trong thời gian vừa qua để các Đ/C trong Diễn đàn Lý luận Phát triển cùng tham khảo, vận dụng. Lưu ý , biên giới thời gian và bản thân các nội dung nêu ra ở đây chỉ là tương đối, mang tính “rời rạc hóa’ và đơn giản hóa để dễ trình bầy, trên thực tế nó là những nội dung mang tính liên tục, và như các “tâp mờ” . . .Nếu cần, chúng ta có thể thảo luận chi tiết từng vấn đề một.

Thế kỷ XX

Giai cấp bóc lột và g/c bị bóc lột đấu tranh quyết liệt phủ định lẫn nhau – “Không đội trời chung”, “Một mất, một còn” . . .

TK XX – CN Mác- Lê

Phủ đinh CNTB dưới bất cứ hình thức nào – Đấu tranh tiêu diệt g/c bóc lột, tiêu diệt g/c tư sản; “Đấu tranh này là trận cuối cùng”

 

TK XX – CN Mác – Lê

- Đối kháng g/c và chế độ công hữu là nền tảng lý luận; Đấu tranh g/c là động lực phát triển ;

 

 TK XX

Tài sản của nhân loại dưới chế độ công hữu bị xử dụng lãng phí, tham nhũng, tàn phá như là vô chủ. Chế độ công hữu được thực hiện bằng cưỡng bức,vũ lực, tước đoạt, tàn sát . . .

 

 TK XX

Sức mạnh của một đất nước được cấu thành từ sự giầu có và từ sức mạnh quân sự. Sự tranh hùng, tranh bá trên cơ sở nói trên dẫn đến cuộc chạy đua điên rồ, tàn bạo không bao giờ ngừng

 TK XX

Công nhân là giai cấp lãnh đạo; Đảng của g/c công nhân là đảng cầm quyền

  TK XX

XHCN từ Công nông binh mà ra

 

 TK XX

Mỹ là nước đứng đầu TBCN; LX, TQ là đứng đầu XHCN; Mỹ là "con Hổ giấy", LX, TQ là thành trì cách mạng . . .

 TK XX

XHCN kiểu cũ chưa dân chủ; TBCN dân chủ nửa mùa (một nửa)

TK XX

Thế giới tư bản bao vây phe XHCN vì sợ căn bệnh độc tài, mất dân chủ lan ra khắp thế giới

  TK XX

Mỹ bế tắc với các chiến lược:Uy lực, răn đe, bá quyền; nước giầu là do/vì quân mạnh; quân mạnh kéo theo nước giầu, Dân chủ trong nước, bá quyền toàn cầu. Thế giới tư bản phát triển bị khủng hoảng lý luận phát triển

 

  Cuối TK XX, đầu TK XXI

Trung quốc,học tập phát triển theo kiểu Mỹ ở TK XX, trỗi dậy thành cường quốc; Giữa TK XXI: Mỹ chuyển hoá thành Hậu TBCN (tiến đến XHCN đích thực)

 TK XX

 Con người tư duy và hành động thiên về tinh CON, “mạnh ai nấy chạy”, chưa “ngộ” ra chân lý của cuộc sống vì người ta vẫn có thể sống được một mình

 TK XX

VN: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa;Công nhân hóa trí thức, nông dân hóa trí thức; nông thôn hóa thành thị

 TK XX

Xã hội tiền khoa học đan xen xã hội khoa học

TK XX

Kinh tế thị trường là phổ biến

 TK XX

Kinh tế quốc doanh làm nòng cốt

 

 TK XX

Nhà nước thống trị, quản lý - Nhân dân bị quản lý, bị thống trị

TK XX

Mô hình quản lý hình tháp; quản lý tuyến tính

 TK XX

Xây dựng lực lượng quân sự mạnh là để chiến thắng trong chiến tranh

TKXX

Chính trị: làm rõ đối phương, đối địch là để tìm diệt, để chống đối

 TK XX

Bá chủ thế giới là động lực phát triển của các nước lớn. Sức mạnh quân sự và chiến tranh là công cụ để bá chủ toàn cầu.

TK XX

 TQ giúp VN đánh Mỹ không chỉ để bảo vệ biên giới phía nam TQ, thực hiện con bài nước đệm trên bàn cờ các nước lớn  . . .

 

TK XX

Khủng hoảng lý luận phát triển toàn diện của Loài người;Chưa có triết thuyết nào đứng vững dùng chung được cho toàn cầu. CN Mác- Lênin về đấu tranh giai cấp "một mất, một còn" đã không còn phù hợp cho các vấn đề toàn quốc và toàn cầu ở thế kỷ XXI, chỉ còn phép biện chứng của Mác còn phát huy giá trị

. . . .

 

Thế kỷ XXI

Giai cấp “bóc lột” và g/c bị “bóc lột” cần nhau, thừa nhận nhau, phối hợp với nhau, không thể thiếu nhau, đấu tranh cùng tồn tại . . .

 TK XXI – Học thuyết Hồ Chí Minh

Thừa nhân phần dân chủ - cộng hòa của CNTB – các giai cấp bóc lột và bị bóc lột đấu tranh, liên kết, phối hợp các mặt đối lập nhắm tới loại trừ kẻ thù chung: Nghèo đói – Dốt nát – Chiến tranh; Cuộc đấu tranh là liên tục và phát triển không ngừng

TK XXI – Học thuyết HCM

Đoàn kết, liên kết, hợp tác, đấu tranh phối hợp giữa các mặt đối lập của nhân dân (của mọi g/c, mọi dân tộc). Tự do dân chủ là động lực phát triển

 TK XXI

Tài sản nhân loại được giao cho từng chủ sở hữu minh bạch, có trách nhiệm để bảo tồn, phát triển và xử dụng tiết kiệm, hữu ích, nên có hiệu quả nhất. Chế độ công hữu được thực hiện từng bước, tự phát, tự tiến hóa theo sự phát triển, bắt đầu từ tài sản vô hình của nhân loại, trước hết là thông tin, tri thức

  TK XXI

Sức mạnh của một đất nước được cấu thành từ trí tuệ, từ tầm nhìn chiến lược dài hạn, từ nhân nghĩa, đạo đức và từ khả năng tập hợp đoàn kết đối với toàn cộng đồng.

  TK XXI

Trí thức ưu tú là tầng lớp lãnh đạo;Đảng toàn dân, tâp hợp các tầng lớp ưu tú của mọi g/c trở thành  đảng cầm quyền

TK XXI

XHCN từ trí thức mà ra, từ Tư bản phát triển mà ra

 TK XXI

Bàn cờ đảo ngược: TQ là TBCN hơn cả Mỹ; còn Mỹ là XHCN hơn cả TQ và LX (cũ); Trong lòng TQ đang xuất hiện một con hổ thật mà chính Đảng CS và nhân dân TQ đang cảnh giác.

 TK XXI

XHCN đang cải cách dân chủ nửa mùa; TBCN phát triển đang tiến tới dân chủ cả mùa

 TK XXI

Thế giới tư bản bắt đầu bao vây TQ vì sợ căn bệnh bành chướng bá quyền nước lớn và chế độ tập quyền lan rộng ra thế giới

 Đầu TK XXI

Thế giới tư bản phát triển tìm ra con đường thoát hiểm, con đường hậu tư bản, tư bản sáng tạo, con đường thúc đẩy dân chủ bình đẳng hòa bình toàn cầu; Mỹ đã bắt đầu giác ngộ: “An ninh lâu dài của chúng ta có được không phải từ khả năng gây ra nỗi sợ hãi đối với các dân tộc khác, mà thông qua khả năng đáp ứng niềm hy vọng của họ”

 Giữa TK XXI

Trung Quốc cũ sụp đổ vì đã lặp lại gần như hoàn toàn chiến lược nước lớn của Mỹ  TK XX; Xuất hiện TQ mới theo kiểu Mỹ thế kỷ XXI,chậm hơn Mỹ, và sẽ tìm cách vượt Mỹ một cách hòa bình

 TK XXI

Con người tư duy và hành động thiên về tính NGƯỜI, “Hiểu được việc sẽ cùng chết để giải quyết mục tiêu cùng sống”

 TK XXI

 VN: Dân chủ hóa; trí thức hóa xã hội;  Trí thức hóa thanh niên và toàn xã hội

 TK XXI

Xã hội khoa học đan xen xã hội hậu khoa học

TK XXI

Thị trường xã hội sẽ thành phổ biến

 TK XXI

Mô hình KT nào có hiệu quả cao, vì cộng đồng sẽ làm nòng cốt. (Do đó, mọi thành phần kinh tế đều phải và có thể làm nòng cốt)

 TK XXI

Nhân dân thống trị, quản lý - Nhà nước phục vụ, bị quản lý.

 TK XXI

Mô hình quản lý mạng, quản lý phi tuyến, theo Nơ ron thần kinh

 TK XXI

Xây dựng lực lượng quân sự mạnh là để tránh chiến tranh, giữ vứng hòa bình.

 TK XXI

Chính trị: làm rõ đối phương, đối địch là đểtận dụng, liên kết, phối hợp

 TK XXI

Tiêu chuẩn để giành được ngôi làm lãnh đạo thế giới đã thay đổi: Có những chính sách đem lại hòa bình và phát  triển ổn định cho toàn thế giới. Tập hợp lực lượng cộng đồng đối phó hiệu quả thảm họa thiên nhiên, môi trường và dịch bệnh.toàn cầu

 TK XXI

Mỹ giúp VN chống TQ để bảo vệ tự do đường biển và quyền lợi khác của Mỹ . . .Mặc dầu vậy, Việt Nam vẫn hợp tác, liên kết hữu nghị với cả TQ và Mỹ, như hai đồng minh chiến lược)

 TK XXI

Sẽ xuất hiện lý luận phát triển toàn diện: Chủ nghĩa Hội tụ - Triết thuyết dùng chung được cho Toàn cầu.

Học thuyết đoàn kết, hợp tác, liên kết phối hợp giữa các mặt đối lập của Hồ Chí Minh sẽ làm nền tảng cơ bản giải quyết các vấn đề toàn quốc và toàn cầu thế kỷ XXI

. . . .

Xét ra như vậy, Việt Nam không nên tự ti là một nước nhỏ. Sức mạnh và trí tuệ về quân sự của Việt Nam đã được thực tiễn chứng minh. Nếu chúng ta phát huy dân chủ cao độ và có trật tự theo luật pháp đàng hoàng, chúng ta sẽ có cả sức mạnh trí tuệ về các lĩnh vực khác nữa, sẽ minh triết, lòng nhân đạo, thu hút sự quan tâm ủng hộ của toàn thể Loài người tiến bộ.

Danh sách này còn có thể tiếp tục nối dài. Tuy nhiên, với từng đó nội dung chuyển hóa của thời đại, chúng ta cũng đủ chứng minh rằng, chính chúng ta cũng rất cần khẩn trương, cương quyết đổi mới triệt để và toàn diện để có thể tồn tại, thích nghi, phát triển bền vững và , hơn thế, còn có thể tham gia đoàn  thuyền trưởng của con tầu hành tinh. Xin các Đ/C bổ sung thêm và hiệu chỉnh giúp. Hà Nội, 1-10-2010. Vũ Duy Phú.

 

 

Ngày cập nhật: 4/10/010


 

TIÊU ĐIỂM
• Tư liệu nghiên cứu
• Cuộc cách mạng bao trùm
• Tư liệu tham khảo mới
• Tham gia bàn về cải cách hành chính - lựa chọn, đào tạo, xử dụng và tôn vinh cán bộ hành chính nhà nước
• Cùng tìm kiếm một con đường mới- Phần II
Tôn chỉ, mục đích
1. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực phát triển
2. Tiến hành tư vấn, phản biện, thẩm định và các dịch vụ KH&CN liên quan đến những vấn đề phát triển
3. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về khoa học phát triển
4. Tổ chức diễn đàn về vấn đề phát triển
5. Cung cấp thông tin, xuất bản ấn phẩm về những vấn đề phát triển
6. Hợp tác trong mạng lưới các tổ chức nghiên cứu phát triển

Bản quyền 2005 thuộc Viện Những Vấn đề Phát Triển
Địa chỉ: 14 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 
Điện thoại: 04-9350984 ,  Fax: 04-9350984