TRANG CHỦ
  Liên hệ  | Tìm kiếm  | Sơ đồ Website  | English    
Chủ nhật, ngày 26/2/2017  
   Giới thiệu Viện
   Tin tức, hoạt động
   Hội thảo khoa học
   Nghiên cứu khoa học
   Thông tin Khoa học
   Đề tài, Dự án
   Diễn đàn trao đổi
   Diễn đàn Lý luận phát triển
   Chung quanh chủ đề OBAMA
   Văn nghệ giải trí
WEBSITE KHÁC

Online:
13

Số lượt truy cập:
3877836
Làm rõ thêm "Bản chất và Hiện tượng". Vũ Duy Phú

Làm rõ thêm bản chất và Hiện tượng

          Bài “Bản chất và hiện tượng” (đưa trên RFA) đã nói đúng được khá nhiều vấn đề trên đất Việt Nam hiện nay. Chế độ Cộng sản Mác – Lê đã sai lầm tệ hại, dẫn đến bao tủi nhục và đau thương cho Đất nước Việt Nam. Để khắc phục được căn bản, không gây thêm đau thương mới cho Đất nước, ta cần hiểu thật rõ hơn nữa bản chất của chúng. Sau đây chỉ bổ sung được một phần để từng bước làm rõ thêm.

          Tại Việt Nam, trước tháng 8 năm 1945, đầu tiên phải nói đến những người yêu nước muốn đấu tranh chông thực dân Pháp giành Độc lập chủ quyền cho đất nước, nói gọn là họ theo CN Dân tộc. Trong đó có phe đi theo trào lưu cách mạng vô sản của Mác và Ănghen từ phương Tây tràn sang (tức Quốc tế Cộng sản I), nói theo cách nói của Đức Phật đã dậy trong những trường hợp tương tự là: “Họ (Nhóm CN Dân tộc này) đã lấy CN Mác làm cái bè qua sông” (tức lấy CN Mác làm công cụ cứu nước). Dẫn đầu trong số này là Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập và Nguyễn Thị Minh Khai, những sự kiện cách mạng điển hình đầu tiên là Xô viết Nghệ Tĩnh, Nam kỳ khởi nghĩa . . nhưng đã thất bại. Trong số đó có mấy người đã là thành viên Ban chấp hành Quốc tế CS do Stalin đứng đầu.

          Sau đó, muộn hơn, có một nhóm người Việt sống trên đất Pháp cũng muốn đấu tranh giành Độc lập Dân tộc – cũng là CN Dân tộc -, dẫn đầu là Nguyễn Tất Thành (tức Hồ Chí Minh). Giai đoạn đầu, nhóm này cũng “bị” học thuyết Mác thuyết phục. Nhưng vì Mác chỉ nêu rõ Chủ thuyết đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân, trong khi đó Lê nin ở Nga đã mở rộng nội dung học thuyết Mác thêm phần: Đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa. Vậy là Nhóm của HCM chạy ngay theo Quốc tế Cộng sản III của Lê nin, nghĩa là bấy giờ HCM đã muốn lấy CN Mác – Lê làm “cái bè” mới hơn này để “qua sông” (cứu nước).

          Trong suốt khoảng 30 năm lăn lộn ở nước ngoài, HCM đã tìm hiểu thế nào là CNTB, thế nào là CNXH của Stalin, thế nào là “CM vô sản” tại Trung Quốc  v.v. . .dần dần chính HCM đã nhận thức ra rõ hơn bản chất và sự khác nhau của từng thể loại xã hội với các chủ thuyết ấy.

          Do đó, khi đã đến lúc có thể “hành động” năm 1944, HCM đã viết Đề cương Cách mạng dân tộc dân chủ cho VN, chứ không muốn “bê” CNCS và mô hình “Nhà nước Xô viết Công nông” của Nga vào VN. Tức là “cái bè” qua sông để dành Độc lập Dân tộc mà HCM đã chọn là “CM Dân tộc dân chủ” theo mô hình của Pháp và Hoa Kỳ. Điều đó được chứng minh thêm bằng các sự kiện rõ ràng như ban ngày sau đây:

1/ HCM đã vận động lập ra mặt trận Việt Minh đa đảng phái, nòng cốt là Đảng Lao Động VN, để đấu tranh cứu nước bao gồm tất cả mọi thành phần dân cư VN:  Địa chủ, tư sản, trí thức, công thương, binh lính, dân tộc, tôn giáo . . .

2/ Việt Minh đã lập ra nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, chứ không phải là nhà nước công nông như ở Nga, Chính phủ VN đầu tiên là Chính phủ trí thức, chứ không phải là một Xô viết công nông.

3/ Hiến pháp đầu tiên của VN là theo mô hình Hiến pháp của Pháp và Hoa Kỳ

4/ Nhiệm vụ đầu tiên của Nhà nước VNDCCH là “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, và diệt giặc ngoại xâm” (chứ có diệt địa chủ cường hào, tư sản và trí thức tư sản như ở Nga và Xô viết Nghệ tĩnh đâu ?)

          Đấy là chuyện có thật 100%, tiếc rằng nó chỉ kéo dài được từ 1945 đến 1950, nên sau này người ta đã hầu như quên nó hoàn toàn !

Vậy tại sao ?

1-    Tại sao “Cái bè qua sông” của ông Hồ, của VN  sau này lại chính là CN Mác – Lê ?

2-    Tại sao loay hoay lại là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN, lại là Đảng Cộng sản Việt Nam, lại Độc đảng toàn trị mất dân chủ tệ hại như vừa qua ?

Xin nói rõ ngay:

1.     Đầu tiên là: Sau cách mạng tháng 8, Pháp đã cố tình quay lại xâm chiếm VN lần thứ 2. Mặc dù HCM đã hợp tác với lực lượng Mỹ chống Phát xít Nhật ở Đông Dương, với ít nhất 4 chứng cứ tỏ rõ 100% là HCM không đi theo Mô hình Nga Xô vừa nói ở trên,  nhưng Hoa Kỳ vẫn tin rằng HCM là cộng sản thật sự (cả rất nhiều người VN trẻ tuổi sau này cũng cho đó là “Mưu mẹo”, “giả vờ”, “sách lược” của HCM). Vậy tại sao HCM lại phải giả vờ ngay với chính nhân dân mình về 4 điều sống còn nói trên để tý nữa bị Stalin cho người hãm hại ? Hơn nữa, nếu HCM muốn đi theo mô hình Nga Xô thì việc gì phải giả vờ làm khác Nga khi mà Nga vừa chiến thắng trong đại chiến, đang có sức mạnh đỉnh cao trên thế giới ? Suy luận đó thật là ngớ ngẩn!

2.     Trước 1945, VN và TQ đều là 2 nước thuộc địa, nửa thuộc địa của phương Tây, do đó đều cùng mục tiêu đấu tranh giải phóng dân tộc (Tưởng Giới Thạch cũng đã sang tham quan nước Nga Xô viêt, như HCM !) Vì vậy HCM thân quen với các lực lượng CM TQ, với nhiều nhân vật quan trong của lãnh đạo CM Dân tộc Trung Hoa là chuyện dễ hiểu. Không thể nói Lu dơ Bai cứu HCM là Lu Dơ Bai đã là Cộng Sản Mác - Lê được ! Sau này khi TQ xâm lược VN, mà thấy trước kia HCM quen thân Lưu Thiếu Kỳ từ thời 2 bên đều chống Thực dân, hoặc giả dụ HCM có vợ Tầu, mà nói rằng HCM đứng về phía TQ xâm lược VN được.

3.     Vì Pháp cương quyết không nhận VN vào Liên Hiệp Pháp, Mỹ không nhận lời vào đầu tư phát triển kinh tế ở VN như đề nghị nhiều lần của Chính phủ Hồ Chí Minh, hơn thế còn gây chiến chống nước VN non trẻ nghèo nàn, vì vậy đương nhiên VN phải đi tìm đồng minh (giông VN hiện nay vậy) Đó là điều hiển nhiên!  Trong trường hợp VN phải chống lại xâm lược của Tư bản Pháp và Mỹ như trên, ai sẽ nhận là đồng minh của VN ? Chính là các nước đang chống lại CNTB ! Nếu Pháp và Mỹ đáp ứng đề nghị của HCM năm 1945 – 1946 thì VN đã như Singapore hay Thụy Điển rồi !

4.     Sức mạnh chính của các lực lượng VN dựa vào để chống xâm lược  bắt đầu 1950 là Trung Quốc, tiếp sau đó là sức mạnh của Liên Xô. Vì vậy, chính là do Pháp và Mỹ thúc ép, bắt đầu từ 1950 trở đi, thì muốn hay không, , VN phải đi theo mô hình Nga Xô và Trung Cộng, còn có cách nào khác, xin hỏi thật các Quý Vị ? Vì chỉ bằng cách đó: Việt Nam mới có đồng minh bảo vệ Độc lập Dân tộc. Trung Quốc và Nga mới có thêm thành viên của cả phe XHCN, có thêm lực lượng tiên phong chống Tư bản thế giới ! Thật là quá hay (theo cách hiểu của CNCS). Và thật là quá dở ! (nếu theo nghĩa rằng, Pháp và Mỹ đã đẩy VNDCCH về phía Cộng sản chính hiệu, về phía CN Mác - Lê).

5.    Nga và Trung Quốc đã thỏa thuận giúp VN. Ngoài súng đạn, lương thực, quân lương . . .  còn ép VN xây dựng “hệ thống chính trị, tư tưởng”, cơ chế quản lý công nông, đào tạo các loại cán bộ, các hoạt động Cộng sản chính hiệu, như Cải cách ruộng đất tiêu diệt địa chủ cường hào, và trí thức “phản cách mạng”, đấu tranh chống văn hóa tư bản “suy đồi”, “phản động”, chống “Nhân văn giai phẩm” v.v…Tóm lại là từ đó VN bắt đầu phải chui vào “cái gông” độc đảng toàn trị như đã và đang được làm tại LX và TQ, đấu tranh chống Thể chế Tự do Dân chủ, Nhân quyền của phương Tây,.

6.    Quá nhiều các sự kiện vướng mắc cụ thể rắc rối về mâu thuẫn “ý thức hệ” giữa HCM với Stalin và Mao Trach Đông, dù HCM đã phải rất khôn ngoan “diễn xuất” thật chu đáo, vậy mà, như một chứng cứ có thật, lại một lần nữa HCM nằm trong âm mưu sát hại (không thành) của phe CS chính hiệu trong hàng ngũ kháng chiến cứu nước của VN. Nhưng vì lợi ích tối cao của Đất nước là Độc lập thống nhất, HCM đành phải bỏ qua hết mọi chi tiết, cụ thể, cho đến khi người trở thành thiểu số tuyệt đối trong đội ngũ lãnh đạo thấm nhuần CN Mác – Lê ở VN. Nhưng nhân dân không thấy hết những lắt léo bên trong, vẫn coi nguồn cội của CN Mác – Lê độc tài toàn trị, nghĩa là những sai lầm khuyết tật và tệ nạn xã hội hiện nay là do người Việt tự nguyện “rước” về.

7.    Không thể đòi hỏi gì hơn một sự biết ơn đối với Liên Xô và Trung Quốc đối với những người Yêu nước VN khi họ là những người trực tiếp nhận được sự hỗ trợ vật chất và tinh thần cho cuộc kháng chiến từ 2 quốc gia này. Còn Phần lớn thế giới đứng từ xa khách quan sáng suốt thì nhận ra rằng, ngoài lợi ích dân tộc, VN đã là nạn nhân, là chiến trường tranh đấu quyết liệt giữa 2 phe TBCN và CSCN trên thế giới.

8.    Nói tóm lại: Pháp và Mỹ, do nhầm lẫn, chắc chắn là như vậy, đã chủ động đẩy VN ra khỏi quỹ đạo “Tự do Dân chủ Nhân quyền” của thế giới mà Hồ Chí Minh vừa dẫn nước này đặt chân vào từ tháng 8 năm 1945. HCM đành phải chấp nhận lấy CN Mác – Lê và CNXH làm “cái bè qua sông” (công cụ), trong khi đó, do sách lược buộc HCM không thể làm khác được, đại bộ phận cán bộ lãnh đạo khác còn lại và nhân dân VN bị buộc phải “nhầm lẫn” “u mê” coi CNCS là nguyên nhân duy nhất đúng đắn giúp cho họ chiến thắng (dành được Tự do Độc lập) cho đến tận những năm gần đây.

9.    CN Mác - Lê Độc đảng toàn trị lấy công nông làm trụ cột trong hòa bình đã tạo ra một xã hội suy thoái như thế nào tại Liên Xô,  Đông Âu và TQ, thì tại VN cũng thế. Hơn thế, là một nước từ nông nghiệp nghèo nàn và chiến tranh đi lên, lại nhiễm thêm những khuyết tật của “Tiền tư bản Chủ nghĩa” khi VN buộc phải vận dụng cơ chế thị trường và mở cửa cạnh tranh với thế giới. Đã thế, VN còn bị CN bành trướng Đại Hán và “tay chân” của nó kìm hãm và đánh phá . . .Từng đó kẻ thù và khó khăn, mà VN không bị sụp đổ hay loạn lạc như nhiều nơi khác, có nghĩa, bất chấp sai lầm suy thoái, tệ nạn xã hội, tham nhũng tiêu cực, vi phạm nhân quyền,  sự tin tưởng của nhân dân VN vào chế độ hiện nay vẫn áp đảo sự chống đối của một bộ phận nhân dân của nước này; phần thắng lợi của cách mạng VN vẫn lớn hơn phần thất bại. Những người hiểu ra, “thức tỉnh” ra bản chất sâu thẳm của hiện tượng VN ở trên thế giới ngày càng đông, số quốc gia thông cảm nhận VN làm “đối tác toàn diện” và “đối tác chiến lược” ngày một nhiều.

10.                       Tóm lại, bản chất sai lầm xuất phát từ CNCS “Chia rẽ -Cực đoan” từ Phương Tây tràn sang VN; là sai lầm của Thực dân Pháp và Can thiệp Mỹ chống lại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ giữa thế kỷ XX; là sự non kém (lại ngạo mạn) của nhiều thế hệ lãnh đạo cách mạng VN xuất thân từ công nông; là nền văn hóa của nhân dân VN còn khá lạc hậu; là của thói quen tham lam tàn bạo khá phổ biến của con người. Hiện tượng là mọi sự nhầm lẫn, khuyết tật, xấu xa, tệ hại, đáng nguyền rủa của tất cả các bên tham gia, liên quan từ giữa thế kỷ XX cho đến nay ,“đã tạo ra vô số và liên tục những thảm họa cho người dân và cho đất nước” VN xuất phát từ những nguyên nhân kể trên. Hiện nay VN đang “thức tỉnh”, đang cải cách, hội nhập và đang hưởng ứng “xoay trục” của các bên hướng tới văn minh toàn cầu như chúng ta đã và đang thấy.

              Nhân dân VN đang phát huy tinh thần “Xô viết Nghệ tĩnh” trên tư duy và nhãn quan mới của “Cách mạng Tháng 8” , nay đã tiếp tục “thức tỉnh” và đang được làm mới, sẽ hiện đại hóa hoàn toàn đất nước mình. Vì vậy VN đang là điểm đến của các nước văn minh tiến bộ trên thế giới.

Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2015

Vũ Duy Phú

 

 

 

 

 

Ngày cập nhật: 8/8/015


 

TIÊU ĐIỂM
• Bản Góp ý kiến hoàn chỉnh với Đại hội Đảng. Tác giả: Tư duy Tập thể
• Làm rõ thêm "Bản chất và Hiện tượng". Vũ Duy Phú
• Cùng với Việt Nam kiên cường
• Kiến nghị toàn Đảng, toàn Dân
• Bàn vào việc cần làm ngay
Tôn chỉ, mục đích
1. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực phát triển
2. Tiến hành tư vấn, phản biện, thẩm định và các dịch vụ KH&CN liên quan đến những vấn đề phát triển
3. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về khoa học phát triển
4. Tổ chức diễn đàn về vấn đề phát triển
5. Cung cấp thông tin, xuất bản ấn phẩm về những vấn đề phát triển
6. Hợp tác trong mạng lưới các tổ chức nghiên cứu phát triển

Bản quyền 2005 thuộc Viện Những Vấn đề Phát Triển
Địa chỉ: 14 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 
Điện thoại: 04-9350984 ,  Fax: 04-9350984