TRANG CHỦ
  Liên hệ  | Tìm kiếm  | Sơ đồ Website  | English    
Chủ nhật, ngày 26/2/2017  
   Giới thiệu Viện
   Tin tức, hoạt động
   Hội thảo khoa học
   Nghiên cứu khoa học
   Thông tin Khoa học
   Đề tài, Dự án
   Diễn đàn trao đổi
   Diễn đàn Lý luận phát triển
   Chung quanh chủ đề OBAMA
   Văn nghệ giải trí
WEBSITE KHÁC

Online:
42

Số lượt truy cập:
3877828
Kiến nghị toàn Đảng, toàn Dân

Bàn cách thực hiện tốt nhất

Di chúc của Hồ Chí Minh

          Xin nói ngắn gọn: Chủ nghĩa Hồ Chí Minh là một chủ nghĩa hội tụ, vì nó tổng hòa cả đường lối nhân trị lẫn đường lối pháp trị, chắt lọc những cái tốt, cái đúng và bó đi những cái sai lầm, khuyết tật của tất cả các Chủ nghĩa tư bản, Chủ nghĩa Tam dân, lẫn Chủ nghĩa Mác - Lê, cả các đạo giáo lớn hiện hữu như Phật giáo, Thiên chúa giáo, đạo Khổng, đạo Lão . . .. Nếu nghiên cứu kỹ, khách quan, trung thực tư duy bản chất của Hồ Chí Minh, chúng ta cần phải thừa nhận, chấp nhận điều đó. Đảng CSVN hiện nay thực chất cũng đang chấp nhận tư tưởng đường lối này. Điều khó khăn là khả năng khắc phục những tồn tại rất nặng nề do để sai lầm thể chế chính trị kéo dài và sự lựa chọn con đường cụ thể để thực hiện Chủ nghĩa Hồ Chí Minh nói trên.

          Giai đoạn vừa qua, Đảng CSVN, do tình thế bắt buộc đã chấp nhận một định  nghĩa CNXH đơn giản cụ thể ở VN là Dân giầu, nước mạnh, xã hội tự do, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh. Để kịp thời vận dụng vào giai đoạn chuyển tiếp này, chúng ta nên chấp nhận định nghĩa nói trên làm mục tiêu phấn đấu cho Đất nước hiện nay.

          Công bằng là cái gì đó còn rất khó xác định hiện nay. Hãy lấy nội dung Tự do, Dân chủ, Đa nguyên trong học thuyết Hồ Chí Minh làm động lực và mục tiêu chuyển đổi thể chế của nước ta giai đoạn hiện nay, trong đó Dân chủ Tự do theo đường lối Đa nguyên là xu thế tất yếu của Thời đại.

          Trong tình hình đất nước ta, khu vực và thế giới hiện nay, Nhân dân ta chỉ có thể hòa bình, ổn định chuyển đổi hoàn toàn thể chế chính trị xã hội một cách thắng lợi , nếu chúng ta giữ nguyên và hơn còn thế, củng cố vai trò lãnh đạo sự chuyển đổi đang diễn ra của Đảng CSVN hiện nay.

          Cách tốt nhất là Đảng CSVN cần chủ động thực hiện để làm mẫu Tự do Dân chủ Đa nguyên ngay trong Đảng trước đã. Sau đó sẽ mở rộng tiến hành Tự do Dân chủ Đa nguyên ra toàn xã hội. Đảng CSVN muốn giữ vững được truyền thống tốt đẹp của mình, tức cũng là giữ vững được vị trí là đảng chính trị đứng đầu (được đa số nhân dân tín nhiệm hơn các đảng phái khác sẽ xuất hiện), đảng CSVN cần đồng thời với tiến trình chuyển đổi chung, cần phải gấp rút củng cố xây dựng lại nội bộ đảng mình theo chuẩn đạo đức Hồ Chí Minh: Trung với Nước, Hiếu với Dân; Cần kiệm, liêm chính; coi Dân là chủ thật sự; cán bộ là người lãnh đạo, đồng thời là người đầy tớ trung thành của nhân dân; cần nhanh chóng thực hiện dân chủ thực sự trong tuyển lựa người tài trong đảng đưa lên làm lãnh đạo đảng. Coi đó là cách tốt nhất, hiện thực nhất để Đảng CSVN tồn tại như một chính đảng lãnh đạo. Và nếu đã không làm được như vậy, thì hãy an tâm hòa bình chấp nhận vị trí thứ yếu (như đảng CS ở Nga và các nước Đông Âu hiện nay).

          Trong tình hình của đảng ta hiện nay, chúng ta đang chấp nhận thực tế là đã tồn tại từ 2 đến 3 hình thái tư tưởng “CS” (tương tự như sự tồn tại mấy Đảng CS ở một số nước hiện nay). Lấy Đại hội Đảng lần thứ 12 này làm diễn đàn cạnh tranh lành mạnh, dân chủ thật sự  để toàn Đảng sáng suốt lựa chọn những tư tưởng đường lối đúng hơn với khẩu hiệu “Vì sự tồn tại vững mạnh của Đảng”.Hình thái tư tưởng nào bị thua, thì hãy đoàn kết vui vẻ chấp nhận thua (giống như , mà còn nên hơn cả thái độ rất ôn hòa, tử tế văn minh của người thua cuộc trong các cuộc cạnh tranh tổng thống bên các nước TBCN vẫn diễn ra ấy).

          Như  vậy, Bộ Chính trị nên cho họp TƯ  bất thường chỉ để nêu chủ trương này cho nội bộ Đảng chuẩn bị, với yêu cầu là cố gắng tối đa không để ảnh hưởng nhiều đến nhiệm vụ chỉ đạo công việc của bên chính quyền các cấp (Điều kiện để mọi lãnh đạo an tâm rằng, thay đổi thể chế sẽ có lợi cho tất cả mọi người, chúng tôi đã nêu trong bản “Kiến nghị” lần trước, gửi TƯ rồi).

          Theo tình hình chúng tôi cảm nhận được, thì ít nhất nên cho hai Nhóm chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 12 này: Một nhóm theo tư duy “Kiên trì đường lối truyền thống cách mạng” chắc là sẽ ”Đổi mới theo Dân chủ đơn nguyên”, một nhóm theo tư duy “Hướng theo xu thế thời đại” sẽ  “Đổi mới theo Dân chủ đa nguyên”. Khi đưa ra TƯ thảo luận và bỏ phiếu, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo trùm lên cả hai nhóm,  lấy chuẩn là mục tiêu “Dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, tự do, công bằng, bình đẳng, văn minh”, và Bộ Chính trị chỉ nên làm trọng tài.

          Nhóm một nên giao cho Hội đồng Lý luận TƯ phối hợp với Tổ chức Đảng của Trường Đảng NAQ chủ trì, Nhóm hai nên giao cho Tổ chức Đảng của Mặt Trận Tổ quốc chủ trì lấy Liên hiệp các Hội KHKT làm nòng cốt.

          Nên nhớ: Cộng đồng tiến bộ văn minh trên thế giới hiện nay đã đang đứng bên cạnh nhiệt thành ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam.

          Các bước tiếp theo sẽ bàn tiếp sau.

Hà Nội, ngày 12, tháng 11, 2014

          Người kiến nghị

Vũ Duy Phú
Ngày cập nhật: 17/11/014


 

TIÊU ĐIỂM
• Bản Góp ý kiến hoàn chỉnh với Đại hội Đảng. Tác giả: Tư duy Tập thể
• Làm rõ thêm "Bản chất và Hiện tượng". Vũ Duy Phú
• Cùng với Việt Nam kiên cường
• Kiến nghị toàn Đảng, toàn Dân
• Bàn vào việc cần làm ngay
Tôn chỉ, mục đích
1. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực phát triển
2. Tiến hành tư vấn, phản biện, thẩm định và các dịch vụ KH&CN liên quan đến những vấn đề phát triển
3. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về khoa học phát triển
4. Tổ chức diễn đàn về vấn đề phát triển
5. Cung cấp thông tin, xuất bản ấn phẩm về những vấn đề phát triển
6. Hợp tác trong mạng lưới các tổ chức nghiên cứu phát triển

Bản quyền 2005 thuộc Viện Những Vấn đề Phát Triển
Địa chỉ: 14 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 
Điện thoại: 04-9350984 ,  Fax: 04-9350984