Home / Tin Tức / Nền kinh tế tri thức là gì? Đặc trưng và vai trò của nền kinh tế tri thức

Nền kinh tế tri thức là gì? Đặc trưng và vai trò của nền kinh tế tri thức

Khái niệm “Nền kinh tế tri thức” được nhiều nhà kinh tế và quản lý ở nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam đề cập đến trong 1 thập kỷ trở lại đây. Vậy nền kinh tế tri thức 4.0 là gì, đặc trưng và vai trò của nó đối với sự tăng trưởng chung của nền kinh tế như thế nào?

Nền kinh tế tri thức là gì?

Nền kinh tế tri thức là kinh tế được xây dựng dựa trên cơ sở sản xuất, phân phối, sử dụng tri thức và thông tin. Đây là định nghĩa trong báo cáo “Kinh tế lấy tri thức làm nền tảng” bởi Cơ quan nghiên cứu của Liên hợp quốc

Thế nào là nền kinh tế tri thức
Thế nào là nền kinh tế tri thức

Từ khái niệm nền kinh tế tri thức là gì có thể rút ra 2 tiêu chí như sau:

 • Thứ nhất, lấy tri thức, trí tuệ là yếu tố chủ chốt để phát triển kinh tế trở thành yếu tố tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất của nền kinh tế giống như sức lao động và tài nguyên.
 • Thứ hai, trong quá trình sản xuất, tri thức có thể hình thành nên 1 ngành kinh tế. Điều này có nghĩa là kinh tế chuyên ngành với tiêu chí là ngành khoa học kỹ thuật cao

Điểm mới thể hiện ở tiêu chí thứ 2 với nhiều nội dung đáng suy nghĩ. Nguồn vốn quan trọng nhất của nền kinh tế tri thức là nguồn vốn trí tuệ và công nghệ thông tin. Đây là nền kinh tế mang tính toàn cầu hóa, vừa mang tính hợp tác, vừa có sự cạnh tranh cao và quan hệ sở hữu – sử dụng luôn có sự đan xen

Đặc trưng của nền kinh tế tri thức là gì

 • Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ý tưởng mới và công nghệ mới là chìa khóa tạo ra việc làm mới nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là kiểu nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao cũng như sự dịch chuyển cơ cấu nhanh
 • Việc ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện trên mọi lĩnh vực vì vậy thông tin trở thành nguồn tài nguyên quan trọng
 • Sản xuất công nghệ là loại hình sản xuất quan trọng nhất và tiêu biểu nhất của nền sản xuất trong tương lai
 • Đầu tư vào yếu tố con người, giáo dục và khoa học quan trọng hơn đầu tư vào cơ sở vật chất
 • Tri thức là vốn quý giá nhất trong nền kinh tế tri thức
 • Sáng tạo là linh hồn của đối mới và sức sáng tạo là không có giới hạn. Sự đổi mới là động lực của sự phát triển.
 • Dân chủ hóa các hoạt động và tổ chức điều hành xã hội, mọi người đều nắm bắt thông tin kịp thời về chính sách của Nhà nước và có ý kiến phản hồi nếu thấy không phù hợp
 • Các doanh nghiệp vừa hợp tác, vừa cạnh tranh để phát triển
 • Nền kinh tế toàn cầu hóa
Đặc trưng của nền kinh tế tri thức là gì
Đặc trưng của nền kinh tế tri thức là gì

Vai trò của nền kinh tế tri thức

Nền kinh tế tri thức được xem là nền kinh tế chủ yếu dựa trên cơ sở tri thức, khoa học phản ánh sự phát triển lực lượng sản xuất có trình độ cao. Kinh tế tri thức có vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

Nền kinh tế nước ta đang biến đổi mạnh mẽ nhờ có sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và hiện đại, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng…Kinh tế tri thức có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển xã hội. Kinh tế tri thức phát triển là cơ hội để rút ngắn khoảng cách lạc hậu

Kinh tế tri thức là động lực thúc đẩy tiến trình xã hội hóa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất từ đó phân công lao động xã hội phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu

Nắm được nền kinh tế tri thức là gì, bản chất và vai trò của nó đối với quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước có ý nghĩa rất quan trọng. Biết cách phát huy các hình thức kinh tế tri thức giúp các bạn tạo được lượng của cái lớn với chi phí nhân lực và vật chất tối ưu

About TS. Vũ Duy Phú

TS. Vũ Duy Phú Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Viện, Sáng lập và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Diễn đàn Lý luận Phát triển

Check Also

Tiểu buốt là bệnh gì

Tiểu buốt ra máu ở nữ giới là bệnh gì và cách chữa hiệu quả bằng thuốc

Tiểu buốt ở nữ giới là triệu chứng cho thấy có thứ gì đó gây …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *