Home / Hội thảo khoa học / DANH MỤC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2018

DANH MỤC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2018

About TS. Vũ Duy Phú

TS. Vũ Duy Phú Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Viện, Sáng lập và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Diễn đàn Lý luận Phát triển

Check Also

Kế hoạch tuyên truyền nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu

Muốn tuyên truyền nuôi con bằng sữa mẹ thành công thì cần có kế hoạch …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *