Home / Tin Tức / Ảnh hưởng của Nho giáo đến Việt Nam hiện nay

Ảnh hưởng của Nho giáo đến Việt Nam hiện nay

Đời sống đạo đức của người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của quan niệm đạo đức Nho giáo theo cả 2 hướng là tích cực và tiêu cực. Ảnh hưởng của Nho giáo đến Việt Nam thể hiện trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, văn học, chính trị và các giá trị truyền thống khác

Khái quát về Nho giáo

Nho giáo được coi là hệ tư tưởng có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến xã hội Việt Nam và là nền tảng đạo đức giáo dục con người góp phần duy trì trật tự xã hội, phát triển kinh tế và tổ chức Nhà nước. Ảnh hưởng của Nho giáo đến Việt Nam là rất rõ ràng mặc dù nó có nguồn gốc từ Trung Quốc

Tư tưởng Nho giáo
Tư tưởng Nho giáo

Nho giáo chỉ đề cập đến trí dục và đức dục mà không tính đến thể dục vốn là một khía cạnh quan trọng trong sự phát triển toàn diện của con người. Những kiến thực về tự nhiên và sản xuất vật chất không được Nho giáo nói đến nên người học không có kiến thức thực tiễn về khoa học tự nhiên.

Ngày nay, Nho giáo ở Việt Nam không còn được coi trọng nhiều đồng thời các tiêu cực trong văn hóa Tây phương đang làm đạo đức xã hội xuống cấp

Những ảnh hưởng của Nho giáo đến Việt Nam

Ảnh hưởng tích cực

Ảnh hưởng đến giáo dục ý thức tự tu dưỡng đạo đức

Khẳng định tu thân là một trong những nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất để rèn luyện và tu dưỡng đạo đức. Quan niệm này tuy còn có hạn chế là chú trọng đến việc tu dưỡng đạo đức giai cấp thống trị nhưng nó vẫn thể hiện được mặt tích cực là giúp con người vững vàng trước các thử thách, cám giỗ của cuộc sống hiện đại

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nêu cao quan điểm của học thuyết Nho giáo là đề cao sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tuy nhiên việc áp dụng phải phù hợp với thời đại vì nhiều chuẩn mực đạo đức xưa không còn phù hợp với chuẩn mực hiện tại

Ảnh hưởng đến giáo dục ý thức tôn trọng kỷ cương, trách nhiệm với gia đình và xã hội

Ảnh hưởng của Nho giáo đến Việt Nam còn thể hiện ở việc đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong mối quan hệ gia đình và xã hội. Qua đây, tư tưởng Nho giáo hướng con người tôn trọng trật tự, kỷ cương, kỷ luật xã hội.

Ảnh hưởng của Nho giáo đến xây dựng đời sống đạo đức nhân văn

Khi được kết hợp với quan niệm Nho giáo, những truyền thống tốt đẹp của người Việt như nhân hậu, vị tha, trọng tình, trọng nghĩa được phát triển và nâng tầm lý luận để có sức ảnh hưởng to lớn đến xã hội

Sự phát triển chóng mặt của nền kinh tế nước ta dẫn đến tình trạng xuống cấp đạo đức, con người trở nên thực dụng, vô cảm, tình cảm mờ nhạt, ích kỷ. Điều này càng cho thấy tầm quan trọng của tư tưởng Nho giáo đến Việt Nam như thế nào

Ảnh hưởng của Nho giáo đến Việt nam
Ảnh hưởng của Nho giáo đến Việt nam

Ảnh hưởng tiêu cực

Gia trưởng, ngôi thứ, độc quyền, thiếu dân chủ

Tư tưởng này của Nho giáo ảnh hưởng rất tiêu cực đến suy nghĩ và hành động của con người Việt Nam. Đàn ông có tính gia trưởng, trọng nam khinh nữ, cha mẹ tự cho mình quyền được gây áp lực, hành hạ, đánh đập con cái; có sự phân chia cấp trên cấp dưới rõ ràng

Tuyệt đối hóa vai trò của gia đình

Nho giáo đặt lợi ích của gia đình lên trên lợi ích của xác hội giúp các thành viên trong gia đình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau nhưng nó lại ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống đạo đức xã hội. Điển hình là thực trạng con ông cháu cha và con người trở nên vô cảm, thờ ơ với nỗi đau, sự khó khăn của người khác.

Trọng nam khinh nữ

Đây là một trong những ảnh hưởng của Nho giáo đến Việt Nam theo chiều hướng tiêu cực khi người phụ nữ không được xã hội coi trọng. Ảnh hưởng tiêu cực của tư tưởng trọng nam khinh nữ trong gia đình là quan niệm phải sinh bằng được con trai để nối dõi tông đường. Điều này dẫn đến hệ lụy là sự bùng nổ dân số ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, tỷ lệ nạo phá thai cao

Như vậy có thể thấy ảnh hưởng của Nho giáo đến Việt Nam khá rõ rệt theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Chúng ta cần nhìn nhận đúng để duy trì các mặt tích cực, loại bỏ những hủ tục để xã hội phát triển văn minh hơn

About TS. Vũ Duy Phú

TS. Vũ Duy Phú Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Viện, Sáng lập và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Diễn đàn Lý luận Phát triển

Check Also

Tiểu buốt là bệnh gì

Tiểu buốt ra máu ở nữ giới là bệnh gì và cách chữa hiệu quả bằng thuốc

Tiểu buốt ở nữ giới là triệu chứng cho thấy có thứ gì đó gây …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *